Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc triển khai dự án sửa chữa điểm lõm ống (dent) tại KP 11+033,32 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc triển khai dự án sửa chữa điểm lõm ống (dent) tại KP 11+033,32 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải

VTU  –  58 – 2015.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 1215/KĐN-P.KTSX ngày 10/8/2015 của Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ về việc triển khai dự án sửa chữa điểm lõm ống (dent) tại KP 11+033,32 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ thực hiện dự án sửa chữa điểm lõm ống (dent) tại KP 11+033,32 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải, cụ thể như sau:

  1. Vị trí tọa độ của điểm sửa như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ(j) Kinh độ (l) Vĩ độ(j) Kinh độ (l)
Dent 1 09049’15,100”N 107054’17,222”E 09049’11,409”N 107054’23,619”E
Dent 2 09051’00,795”N 107052’10,705”E 09050’57,105”N 107052’17,104”E
Dent 3 10019’35,270”N 107017’50,578”E 10019’31,591”N 107017’56,993”E
Điểm vỡ bê tông 09051’24,389”N 107057’35,604”E 09051’20,697”N 107057’41,462”E

(Tọa độ do Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng tàu phục vụ sửa chữa:

Tên tàu: Mỹ Á.

IMO: IMO7391135.

Hô hiệu: XVCB.

  1. Thời gian hoạt động: Từ ngày 14/8/2015 đến hết ngày 02/9/2015

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Tàu thuyền hoạt động trong khu vực vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý đi cách xa khu vực sửa chữa điểm lõm ống được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên và tàu phục vụ sửa chữa có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

– Thông tin chi tiết xin liên hệ với Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ./.


Những thông báo khác

Độ sâu các đoạn cạn luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Kéo giàn khoan PVD VI từ vùng biển phía Nam Việt Nam đến Lô 114 ngoài khơi Việt Nam

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “BH 01”, “BH 02” phục vụ thi công xây dựng dự án khu bến cảng tổng hợp Định An

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả hoa tiêu số 2 tại Vũng Tàu – Thị Vải (Vùng 2).

Về khu vực hoạt động khai thác dầu khí của mỏ Thăng Long – Đông Đô ngoài khơi tỉnh Bình Thuận