Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm tại khu vực phao “5” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm tại khu vực phao “5”

luồng Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – 30 – 2012

– Vùng biển: Vũng Tàu.

– Tên luồng: Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ công văn số 518/KTKH, ngày 28/5/2012 của Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam về việc kết thúc công tác trục vớt và hút dầu tàu Trường Hải Star,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, tàu Trường Hải Star bị chìm tại khu vực phao “5” luồng Vũng Tàu – Thị Vải đã được trục vớt và di dời khỏi hiện trường, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Thông báo hàng hải số 33/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 10/4/2012 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP10 – Sông Gò Gia

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu vùng nước cảng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Về thông số kỹ thuật của khu thủy diện Bến cảng Phú Quý

Về việc thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý

Về việc tàu Tan Cang 4600 bị chìm tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu