Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc vị trí tàu Phúc Tình 26 bị chìm trên vùng biển Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 105/TBHH-TCTBĐATHHMN         Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 9 tháng 5 năm 2022

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc vị trí tàu Phúc Tình 26 bị chìm trên vùng biển Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận

 NTN – 05 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Ninh Thuận

        Căn cứ Văn bản số 355/CVHHNT-TTATAN ngày 06/5/2022 của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang về việc kết quả khảo sát tàu Phúc Tình 26.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Vị trí hiện nay của tàu Phúc Tình 26 (tàu: VR-SB; chở 3.260 tấn Tôn cuộn từ Quảng Ngãi đi Đông Nai) bị chìm tại khu vực vùng biển Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, cách đèn biển Mũi Dinh khoảng 10,53 hải lý về phía Tây Nam và có tọa độ tương đối như sau:

 Tên phương tiện Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ
Phúc Tình 26 11°30’29,6” N 109°06’47,4” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

  1. Tàu thuyền hành trình trên vùng biển Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận giữ khoảng cách an toàn với khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để biết thêm thông tin chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.
  4. Thông báo hàng hải số 94/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 21/4/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV VIII;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “ĐH1”, “ĐH2”, “ĐH3” phục vụ thi công công trình Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ông Đốc – tỉnh Cà Mau

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải P1, P2 phục vụ thi công xây dựng Cầu Sài Gòn 2 trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về độ sâu vùng nước trước bến xuất thủy – Trạm nghiền xi măng Hạ Long

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 3 cho tàu trọng tải lớn đến 50.000 DWT – cảng Long An