Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Vị trí giàn khai thác đầu giếng TGT H5-WHP và phạm vi an toàn hàng hải tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, lô 16-1, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Vị trí giàn khai thác đầu giếng TGT H5-WHP và phạm vi an toàn hàng hải tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, lô 16-1, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU – 52 – 2014

Vùng biển: ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Văn bản số 14-09-161/HL/GM, ngày 24/9/2014 của Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long về việc thông báo hàng hải điều chỉnh vùng hạn chế hàng hải tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, lô 16-1, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long đã lắp đặt xong chân đế giàn khai thác đầu giếng TGT H5-WHP tại vị trí như sau:

Tên

Tọa độ

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

H5-WHP

107°55’11.88” E

09°52’42.43” N

(Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long cung cấp).

2. Vùng hoạt động của mỏ Tê Giác Trắng thuộc lô 16-1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Tọa độ

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

A

107°58’40.0” E

10°01’03.0” N

B

108°01’20.0” E

09°59’05.0” N

C

107°56’00.0” E

09°50’00.0” N

D

107°52’30.0” E

09°51’20.0” N

E

107°56’10.0” E

10°01’00.0” N

(Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long cung cấp).

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các tàu thuyền hành hải trong khu vực này cần đi cách xa vị trí lắp đặt chân đế giàn H5-WHP có tọa độ nêu trên tối thiểu 2 hải lý và lưu ý đi cách xa khu vực hoạt động của mỏ Tê Giác Trắng.

Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long – Số điện thoại: 08 3829 9359.


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành lai dắt tàu Trung Nguyên 05 ra khỏi vị trí mắc cạn trên luồng Định An – Cần Thơ

Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ cảng Hào Hưng, Quảng Ngãi đến cảng PTSC Vũng Tàu

Hoàn thành trục vớt tàu kéo Biển Xanh 02 bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “26A” Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu các đoạn cạn luồng Vũng Tàu – Thị Vải