Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Vùng an toàn mỏ Lan Đỏ – Lô 06.1

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Vùng an toàn mỏ Lan Đỏ – Lô 06.1

VTU – 08- 2013

Vùng biển:  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ công văn UPS-TNK/OT/2013/03/0019 của Công ty TNK Vietnam B.V. ngày 07/03/2013 về việc “Thông báo hàng hải vùng an toàn mỏ Lan Đỏ – Lô 06-1 ngoài khơi vùng biển Vũng Tàu”;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Khu vực vùng an toàn mỏ Lan Đỏ là các thiết bị ngầm dưới đáy biển được kết nối liên tục từ điểm đầu là Giếng khai thác LD-1P đến mỏ Lan Tây được thiết lập với đặc điểm như sau:

Điểm

Tọa độ WGS-84

Ghi Chú

Kinh độ

Vĩ độ

MAIN WELL 1101 START POINT
(Giếng khai thác LD-1P)

109⁰06’23.5” E

07⁰37’20.0” N

Hành lang tuyến ống tính từ line trung tâm về mỗi phía là 500m

Main well 1102 Tie-in (Giếng khai thác LD-2P)

109⁰05’18.8” E

07⁰36’22.9” N

In line sled – CENTER

109⁰05’18.8” E

07⁰36’22.8” N

Flowline end point
(Tie-in to SSIV)

108⁰52’14.5” E

07⁰34’42.0” N

SSIV Structure – center

108⁰52’14.4” E

07⁰34’41.9” N

Lan Tay Flatform – center

108⁰52’10.0” E

07⁰34’42.0” N

(Tọa độ theo hệ WGS -84 do Công ty TNK Vietnam B.V. cung cấp)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI :

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý đi cách xa các khu vực khảo sát biển nói trên tối thiểu 02 Hải lý và có biện pháp hành hải hợp lý để đảm bảo an toàn hành hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty TNK Vietnam B.V./.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo cảng Xi măng Tây Đô

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng Hiệp Phước thuộc luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP4 trên sông Gò Gia

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hà Tiên

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đồng Nai