Chủ nhật, 28/02/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
50/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-02-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng tổng hợp Thị Vải của Công ty cổ phần cảng tổng hợp Thị Vải Xem chi tiết
49/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-02-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cầu cảng 80.000 DWT – Cảng PTSC Phú Mỹ của Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ Xem chi tiết
46/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-02-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên Xem chi tiết
43/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-02-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và luồng hàng hải của Bến tạm phục vụ thi công dự án nhiệt điện BOT Vân Phong 1 Xem chi tiết
42/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-02-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng sà lan, khu nước kết nối ra luồng Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link Giai đoạn 1 Xem chi tiết
40/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-02-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng nhà máy thép miền Nam của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn Xem chi tiết
37/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-02-2021 Về độ sâu khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân Xem chi tiết
33/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-02-2021 Về thông số kỹ thuật khu nước phao neo đậu tại Bãi Bàng và Hòn Một của Công ty cổ phần Vinpearl Xem chi tiết
31/TBHH-TCBĐATHHMN 29-01-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng xăng dầu Mũi Chụt Xem chi tiết
30/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-01-2021 Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng 49.000DWT Cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro của Công ty CP Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương Xem chi tiết
29/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-01-2021 Về thông số kỹ thuật khu nước bến phao neo: Sowatco – ĐT1, Sowatco – ĐT2, Sowatco – ĐT3, Sowatco – TL09 của Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam. Xem chi tiết
28/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-01-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa Xem chi tiết
27/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-01-2021 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Phan Thiết Xem chi tiết
26/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-01-2021 Về phạm vi độ sâu khu nước bến phao TL2; TL4 trên sông Ngã Bảy Xem chi tiết
25/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-01-2021 Về hoạt động thi công chiến dịch khoan thăm dò năm 2021 tại Lô 114 của Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114 Xem chi tiết
21/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-01-2021 Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng sà lan 500 DWT của trạm phân phối Hiệp Phước – Công ty xi măng Nghi Sơn Xem chi tiết
15/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-01-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng ELFGAZ Sài Gòn của Công ty TNHH Totalgaz Việt Nam Xem chi tiết
13/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2021 Về độ sâu vùng nước neo đậu bến phao BP4; BP8; BP9; BP10; BP11 Xem chi tiết
12/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Posco Việt Nam của Công ty TNHH Posco Việt Nam Xem chi tiết
11/TBHH-TCBĐATHHMN 11-01-2021 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Posco SS Vina của Công ty cổ phần Thép Posco Yamato Vina Xem chi tiết