Thứ năm, 27/01/2022

Tin tức

Tin thời tiết biển

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 09H30 NGÀY 11-01-2015

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN

(Dự báo 24 giờ)

Vùng Biển

Sóng Biển

Ghi chú

Độ cao(m)

Hướng

Bắc vịnh Bắc Bộ

1,5 – 2,5

Đông Bắc

Cảnh báo

Nam vịnh Bắc Bộ

1,5 – 2,5

có lúc trên 2,5

Đông Bắc

Cảnh báo

Quảng Trị đến Quảng Ngãi

2,0 – 3,0

Đông Bắc

Cảnh báo

Bình Định đến Ninh Thuận

2,0 – 3,0

có lúc trên 3,0

Đông Bắc

Cảnh báo

Bình Thuận đến Cà Mau

2,0 – 3,0

có lúc trên 3,0

Đông Bắc

Cảnh báo

Cà Mau đến Kiên Giang

0,5 – 1,5

Đông Bắc

 

Vịnh Thái Lan

1,0 – 2,0

Đông Bắc

 

Bắc Biển Đông

2,0 – 4,0

có lúc trên 4,0

Đông Bắc

Cảnh báo

Giữa Biển Đông

2,0 – 4,0

Đông Bắc

Cảnh báo

Nam Biển Đông

2,0 – 4,0

Đông Bắc

Cảnh báo

Quần đảo Hoàng Sa

2,0 – 4,0

Đông Bắc

Cảnh báo

Quần đảo Trường Sa

2,0 – 3,0

có lúc trên 3,0

Đông Bắc

Cảnh báo

Tin phát lúc: 09h30

Tin tức khác

Công tác phòng chống, ứng phó cơn bão gần biển Đông (cơn bão Sanba)

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 15H30 NGÀY 20-11-2014

Bản tin dự báo sóng biển 04h30 ngày 17/07/2014

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 15H30 NGÀY 14-01-2015

Bản tin dự báo sóng biển 15h30 ngày 20/07/2014