Chủ nhật, 17/10/2021

Tin tức

Tin thời tiết biển

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 09H30 NGÀY 17-11-2014

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 09H30 NGÀY 17-11-2014

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN

(Dự báo 24 giờ)

Vùng Biển

Sóng Biển

Ghi chú

Độ cao(m)

Hướng

Bắc vịnh Bắc Bộ

1,5 – 2,5

Đông Bắc

Cảnh báo

Nam vịnh Bắc Bộ

1,5 – 2,5

Đông Bắc

Cảnh báo

Quảng Trị đến Quảng Ngãi

1,25 – 2,25

Đông Bắc

Cảnh báo

Bình Định đến Ninh Thuận

1,25 – 2,25

Đông Bắc

Cảnh báo

Bình Thuận đến Cà Mau

1,5 – 2,5

Đông Bắc

Cảnh báo

Cà Mau đến Kiên Giang

0,5 – 1,0

Đông Bắc

 

Vịnh Thái Lan

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

 

Bắc Biển Đông

2,0 – 3,0

Đông Bắc

Cảnh báo

Giữa Biển Đông

1,75 – 2,75

Đông Bắc

Cảnh báo

Nam Biển Đông

1,25 – 2,25

Đông Bắc đến Đông

Cảnh báo

Quần đảo Hoàng Sa

1,75 – 2,75

Đông Bắc

Cảnh báo

Quần đảo Trường Sa

1,25 – 2,25

Đông Bắc

Cảnh báo

Tin phát lúc: 09h30

Nguồn: http://www.nchmf.gov.vn

Tin tức khác

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 15H30 NGÀY 27-11-2014

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 15H30 NGÀY 02-11-2014

Bản tin dự báo sóng biển 9h30 ngày 15-05-2014

Bản tin dự báo sóng biển 04h30 ngày 17/07/2014

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 15H30 NGÀY 20-11-2014