Thứ hai, 17/02/2020

Tin tức

Tin thời tiết biển

Bản tin dự báo sóng biển 04h30 ngày 17/07/2014

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN

(Dự báo 24 giờ)

Vùng Biển

Sóng Biển

Ghi chú

Độ cao(m)

Hướng

Bắc vịnh Bắc Bộ

1,0 -2,0

sau tăng lên trên 3,0

Nhiều hướng

Cảnh báo

Nam vịnh Bắc Bộ

1,0 -2,0

sau tăng lên trên 3,0

Nhiều hướng

Cảnh báo

Quảng Trị đến Quảng Ngãi

2,0 – 4,0

Nhiều hướng

Cảnh báo

Bình Định đến Ninh Thuận

2,0 – 4,0

Tây Nam đến Nam

Cảnh báo

Bình Thuận đến Cà Mau

2,0 – 3,0

Tây Nam

Cảnh báo

Cà Mau đến Kiên Giang

0,75 – 1,75

Tây Nam

 

Vịnh Thái Lan

1,0 – 2,0

Tây Nam

 

Bắc Biển Đông

3,0 – 5,0

vùng gần tâm 5,0-7,0

Nhiều hướng

Cảnh báo

Giữa Biển Đông

2,0 – 4,0

vùng gần tâm 5,0-7,0

Nhiều hướng

Cảnh báo

Nam Biển Đông

2,0 – 4,0

Tây Nam

Cảnh báo

Quần đảo Hoàng Sa

3,0 – 5,0

vùng gần tâm 5,0-7,0

Nhiều hướng

Cảnh báo

Quần đảo Trường Sa

2,0 – 4,0

Tây Nam

Cảnh báo

Nguồn: http://www.nchmf.gov.vn

Tin tức khác

Bản tin dự báo sóng biển 04h30 ngày 17/07/2014

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 09H30 NGÀY 10-11-2014

Bản tin dự báo sóng biển 09h30 ngày 26/06/2014

Bão tăng cấp, gây mưa to cho Nam Trung Bộ

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 15H30 NGÀY 15-01-2015