Thứ sáu, 12/08/2022

Tin tức

Tin thời tiết biển

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 09H30 NGÀY 23-01-2015

14:45 | 23/01/2015

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN (Dự báo 24 giờ) Vùng Biển Sóng Biển Ghi chú Độ cao(m) Hướng Bắc vịnh Bắc Bộ 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Nam   Nam vịnh Bắc Bộ...

Xem chi tiết >>

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 15H30 NGÀY 21-01-2015

14:43 | 22/01/2015

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN (Dự báo 24 giờ) Vùng Biển Sóng Biển Ghi chú Độ cao(m) Hướng Bắc vịnh Bắc Bộ 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc   Nam vịnh Bắc Bộ...

Xem chi tiết >>

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 15H30 NGÀY 18-01-2015

14:42 | 19/01/2015

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN (Dự báo 24 giờ) Vùng Biển Sóng Biển Ghi chú Độ cao(m) Hướng Bắc vịnh Bắc Bộ 0,5 – 1,5 Đông Bắc   Nam vịnh Bắc Bộ 0,5 – 1,5 Đông Bắc  ...

Xem chi tiết >>

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 15H30 NGÀY 15-01-2015

14:38 | 16/01/2015

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN (Dự báo 24 giờ) Vùng Biển Sóng Biển Ghi chú Độ cao(m) Hướng Bắc vịnh Bắc Bộ 0,5 – 1,5 Đông Bắc   Nam vịnh Bắc Bộ 0,75 – 1,75 Đông Bắc  ...

Xem chi tiết >>

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 15H30 NGÀY 14-01-2015

14:34 | 15/01/2015

Vùng Biển Sóng Biển Ghi chú Độ cao(m) Hướng Bắc vịnh Bắc Bộ 0,75 – 1,75 Đông Bắc   Nam vịnh Bắc Bộ 1,0 – 2,0 Đông Bắc   Quảng Trị đến Quảng Ngãi 1,75 – 2,75...

Xem chi tiết >>

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 15H30 NGÀY 12-01-2015

07:36 | 13/01/2015

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN (Dự báo 24 giờ) Vùng Biển Sóng Biển Ghi chú Độ cao(m) Hướng Bắc vịnh Bắc Bộ 1,5 – 2,5 Đông Bắc Cảnh báo Nam vịnh Bắc Bộ 1,5...

Xem chi tiết >>

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 09H30 NGÀY 11-01-2015

07:20 | 12/01/2015

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN (Dự báo 24 giờ) Vùng Biển Sóng Biển Ghi chú Độ cao(m) Hướng Bắc vịnh Bắc Bộ 1,5 – 2,5 Đông Bắc Cảnh báo Nam vịnh Bắc Bộ 1,5 – 2,5...

Xem chi tiết >>