Thứ bảy, 29/02/2020

Tin tức

Tin thời tiết biển

Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 3 – 15/9/2014)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG(Cơn bão số 3)

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

04 Thứ hai,15/09/2014 18.4 118.9 TY 120 km/giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

04 Thứ ba,16/09/2014 20.2 112.6 TY 139 km/giờ
04 Thứ tư,17/09/2014 21.5 106.8 STS 102 km/giờ
04 Thứ năm,18/09/2014 23.0 101.0 Low 37 km/giờ
Ghi chú hình ảnh:
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
Vùng tâm bão có thể đi qua
   Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
   Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
*Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 9:00 sáng, ngày 15/09/2014
Ảnh đường đi và vị trí cơn bão số 3
Ảnh mây vệ tinh cơn bão số 3

Nguồn: http://www.nchmf.gov.vn

Tin tức khác

TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 5)

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 09H30 NGÀY 04-11-2014

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 15H30 NGÀY 27-11-2014

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 15H30 NGÀY 20-11-2014