Thứ tư, 10/08/2022

Tin tức

Tin tổng hợp

Đảng ủy VMS-South sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 25/7, Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Quách Đình Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty chủ trì hội nghị.

IMG_0206

Quang cảnh Hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2022, nền kinh tế nước ta được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động văn hóa – xã hội dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung, của Tổng công ty nói riêng. Nhưng, với sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng công ty, 06 tháng đầu năm, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; bảo đảm các chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối giao thông hàng hải trong phạm vi quản lý của đơn vị; bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Các cấp chính quyền phối hợp với công đoàn cùng cấp tổ chức tốt Hội nghị người lao động, quy chế đối thoại định kỳ năm 2022 bảo đảm theo đúng quy định; Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2022.

IMG_0213

Đ/c Quách Đình Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VMS-South chủ trì Hội nghị

Đảng ủy luôn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt và hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của cấp ủy cấp trên, đặc biệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII. Công tác tổ chức, cán bộ; công tác đảng và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng luôn được thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng; 6 tháng đầu năm Đảng bộ kết nạp được 26/42 đảng viên (đạt 61,9% kế hoạch năm 2022). Công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 hoàn thành trước ngày 14/7/2022. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh các cấp đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị ổn định, tin tưởng, đoàn kết, thống nhất xây dựng đơn vị vững mạnh; các đoàn thể chính trị – xã hội được quan tâm chăm lo củng cố phát triển.

IMG_0214

Để triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2022, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị quyết liệt, chủ động, linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép”: vừa triển khai kịp thời nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; triển khai công tác xây dựng Đảng hiệu quả, hiệu lực, sáng tạo trên tất cả các nội dung, phấn đấu toàn Đảng bộ kết nạp được 16-18 đảng viên mới, hoàn thành trước 01/11/2022; hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát, dự sinh hoạt chi bộ và các chỉ tiêu xây dựng Đảng khác trước 15/10/2022.

Tin: Phạm Hoàng; Ảnh: Ngọc Nam

Tin tức khác

Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa: “Tôi sẽ nỗ lực hết mình phát triển ngành giao thông”

Đại hội chi bộ Văn phòng Tổng công ty BĐATHH miền Nam nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thành lập Tổ Biên tập xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

22 quốc gia thành viên và 07 tổ chức quốc tế tham dự Diễn đàn APHoMSA lần thứ 22

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công dự Diễn tập Tìm kiếm cứu nạn hàng hải năm 2012