Thứ năm, 01/10/2020

Tin tức

Tin tổng hợp

Đề xuất lắp đặt hệ thống báo hiệu đối với các công trình vượt sông

Ngày 11/9, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc đề xuất lắp đặt hệ thống báo hiệu đối với các công trình vượt sông trong vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo các Vụ: Khoa học Công nghệ, Kết cấu hạ tầng giao thông, Pháp chế, An toàn giao thông; các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; các Cảng vụ Hàng hải: Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng; các Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc, miền Nam.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 2048/CHHVN-KHCNMT ngày 27/5/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị thiết lập báo hiệu hàng hải đối với các công trình vượt sông; cùng với hai văn bản góp ý của Cảng vụ Hàng hải TPHCM và Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam nhấn mạnh việc cần phải duy trì các báo hiệu đường thủy nội địa hiện đã lắp đặt và cho phép tiếp tục thiết lập các báo hiệu đường thủy nội địa cho các công trình ngầm, công trình vượt sông chưa được bố trí báo hiệu.

Xác định đây là vấn đề phức tạp có thể ảnh hưởng đến an toàn cho các hoạt đông hàng hải, đường thủy nội địa trong khu vực này, Bộ GTVT đã tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế xác xuất hệ thống báo hiệu tại khu vực từ cầu Thủ Thiêm đến cầu Phú Mỹ, đây là nơi có nhiều công trình vượt sông.

Đánh giá hiện trạng của hệ thống báo hiệu tại khu vực vùng nước cảng biển TPHCM, ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ cho biết: Tại khu vực này hiện có tổng cộng 20 công trình vượt sông, trong đó có 15 công trình vượt sông đã được lắp các báo hiệu đường thủy nội địa theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam, còn lại 05 công trình vượt sông chưa lắp báo hiệu đường thủy nội địa, đó là các công trình cống xả nước thải; hầm Thủ Thiêm; cầu Phú Mỹ; đường cáp ngầm qua sông Soài Rạp, đường ống gas.

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Nguyễn Mạnh Thắng báo cáo về việc đề xuất
lắp đặt các báo hiệu đối với các công trình vượt sông trong vùng nước cảng biển TPHCM

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Thắng cũng phân tích ưu, nhược điểm khi lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa tại vùng nước cảng biển nói chung và cho các công trình ngầm, cồng trình vượt sông nói riêng; đồng thời đưa ra kiến nghị về việc xử lý liên quan đến bố trí báo hiệu cho các công trình ngầm nói chung và tại vùng nước cảng biển TPHCM.

Theo quan điểm của Vụ Khoa học công nghệ về vấn đề này thì không nên lấy báo hiệu đường thủy nội địa lắp trong khu vực cảng biển. Điều này thiếu cơ sở pháp lý cũng như không đảm bảo về mặt kỹ thuật và tính khả thi cho tàu thuyền hoạt động an toàn tại khu vực vùng nước cảng biển. Nếu trong các vùng nước cảng biển có nhu cầu lắp đặt thêm các báo hiệu để khống chế hoặc báo hiệu các khu vực đặc biệt mà hệ thống báo hiệu hàng hải hiện tại chưa đáp ứng được thì yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu trình Bộ GTVT để bổ sung vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải làm căn cứ để thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công hoan nghênh Vụ Khoa học công nghệ đã có báo cáo chi tiết, rõ ràng và Cảng vụ Hàng hải TPHCM trong quá trình quản lý vùng nước cảng biển đã phát hiện vấn đề bất cập và kịp thời báo cáo Bộ GTVT.

Trên cơ sở ý kiến phân tích và đánh giá của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công thống nhất về báo hiệu luồng hàng hải trong vùng nước cảng biển thực hiện đúng quy định hiện hành.

Để bổ sung những khiếm khuyết của hệ thống báo hiệu, Thứ trưởng giao Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì xây dựng hệ thống báo hiệu chuyên dùng để khống chế, báo hiệu những khu vực đặc biệt và chưa được bố trí báo hiệu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đồng ý giữ nguyên các báo hiệu hiện đã lắp đặt phục vụ cho các công trình ngầm, công trình vượt sông. Sau khi xây dựng, ban hành được hệ thống bổ sung các báo hiệu chuyên dùng thì công trình mới sẽ theo quy định mới, chủ động bố trí lắp đặt bổ sung cho các công trình còn thiếu báo hiệu.

Đối với báo hiệu tĩnh không các đường dây điện và cầu qua sông, Thứ trưởng đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam phải thường xuyên đo đạc, tính toán, xác định mức độ an toàn, thông báo kịp thời về thông số tĩnh không của các công trình này; đồng thời xây dựng bổ sung vào Quy chuẩn kỹ thuật về báo hiệu hàng hải để phục vụ phương tiện thủy nội địa hoạt động trên vùng nước cảng biển, gửi các cơ quan chuyên trách xem xét để trình Bộ GTVT phê duyệt.

Nguồn: www.mt.gov.vn

Tin tức khác

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam: Nộp ngân sách nhà nước tăng gần 37%

Cục trưởng Nguyễn Nhật chủ trì Cuộc họp rà soát, cập nhật hoàn chỉnh Quy hoạch các khu neo đậu tàu tránh trú bão trong hệ thống cảng biển VN

Ngành Hàng hải Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh hàng hải 2014

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu đẩy mạnh vai trò của ngành Hàng hải