Thứ năm, 27/01/2022

Tin tức

Tin tổng hợp

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 14/8/2017, Đảng uỷ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Lâu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu là báo cáo viên của Hội nghị cùng 220 cán bộ, đảng viên thuộc các đơn vị đóng quân tại thành phố Vũng Tàu.

IMG_6358

Quang cảnh Hội nghị

IMG_6354

Đ/c Phạm Quang Giáp, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) như: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

IMG_6356

Đ/c Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo tại Hội nghị

Qua Hội nghị, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và quan trọng thể hiện trong các Nghị quyết; tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, trong đơn vị; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, quan điểm, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận dụng sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và các giải pháp trong văn kiện vào hoàn cảnh thực tế của đơn vị.

IMG_6361

Đ/c Phạm Đăng Lâu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu kết luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đ/c Phạm Đăng Lâu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tại đơn vị mình để tổ chức thực hiện. Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trên cơ sở chương trình, kế hoạch của cấp ủy, xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân theo nội dung đã gợi ý. Đảng ủy đề nghị tất cả các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình trong tháng 8/2017 để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy.

Tin & Ảnh: Ngọc Nam

Tin tức khác

Bộ GTVT chỉ đạo tổ chức hoạt động “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2012

Ban Cán sự đảng Bộ GTVT tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4

Ủy ban Thủy đạc Việt Nam tham dự Hội nghị Thủy đạc Quốc tế lần thứ 19

Luồng Soài Rạp đón tàu lớn vào TP.HCM

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam: Nộp ngân sách nhà nước tăng gần 37%