Thứ năm, 30/11/2023

Tin tức

Tin tổng hợp

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương

Sáng ngày 16/11, Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã nối cầu trực tuyến Hội nghị toàn quốc để quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

Tham dự tại điểm cầu Tổng công ty có 60 đồng chí tham dự gồm: Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, UBKT Đảng ủy, Trưởng, Phó các đoàn thể Chính trị – xã hội Tổng công ty; các cấp ủy cơ sở và cán bộ chủ chốt khác tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

IMG_5443

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Hoàng Đăng Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phổ biến, quán triệt 03 văn bản gồm:

- Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

- Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập”.

- Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

IMG_5441

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến

So với Quy định số 132-QĐ/TW trước đây, Quy định số 124-QĐ/TW có những điểm mới với mục đích, yêu cầu là: Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm khắc phục; chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, tổ chức, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên; bảo đảm trung thực, công tâm, khách quan, công khai, đạt kết quả thực chất.

Sau Hội nghị lần này, Đảng ủy Tổng công ty ban hành Văn bản        để chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai sớm một số nội dung trước, trong thời gian chờ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quy định, Hướng dẫn.

Tin: Phạm Hoàng; Ảnh: Ngọc Nam

 

Tin tức khác

Khởi công nạo vét duy tu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Ra mắt Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam

Ban Thường vụ Đảng ủy VMS-South tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022

Hành trình về nguồn Côn Đảo

Bộ GTVT-Công đoàn GTVT VN ra Chỉ thị liên tịch về tổ chức Hội nghị CB, CC, VC và Hội nghị người lao động