Thứ tư, 19/01/2022

Tin tức

Tin tổng hợp

Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng – khóa XI

Ngày 04/4, thực hiện Hướng dẫn số 47-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng cho toàn bộ các đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Văn phòng Tổng công ty và các Đảng bộ, chi bộ các đơn vị thành viên tại khu vực TP. Vũng Tàu.

Đ/c Phạm Quốc Súy - Bí thư Đảng ủy VMS-South phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy VMS-South phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Quốc Súy, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty, hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Đình Tiếp, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp Trung ương của Tỉnh trình bày những nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận tại Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã được thông qua, trên cơ sở đó làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tham gia góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII tại các tổ chức đảng trực thuộc một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Đ/c Nguyễn Đình Tiếp, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp Trung ương của Tỉnh trình bày tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Đình Tiếp, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp Trung ương của Tỉnh trình bày tại Hội nghị

Giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty nắm được nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã được thông qua, trên cơ sở đó làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp; tham gia góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII tại các tổ chức đảng trực thuộc một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Việc phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và lấy ý kiến đóng góp dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng giúp cho đảng viên và toàn thể quần chúng trong Đảng bộ Tổng công ty phát huy trí tuệ tập thể, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, thông qua đó phát huy tính dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân. Qua đó, giúp các cấp ủy đảng nắm được tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng người lao động để bổ sung, phát triển đường lối, chính sách cho phù hợp, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Tin: Vũ Hùng, Ảnh: Ngọc Nam

Tin tức khác

Đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ cảng biển

Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức khởi công Gói thầu số 10B thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Đại hội Chi bộ An toàn hàng hải nhiệm kỳ 2015 – 2018

Sửa Bộ luật Hàng hải, nhiều nội dung đột phá

Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (18/11/1966 – 18/11/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, giai đoạn 2011-2015