Thứ tư, 10/08/2022

Thông tin khác

Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn – Vũng Tàu theo cơ chế thí điểm tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 77/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn – Vũng Tàu theo cơ chế thí điểm tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ GTVT quản lý.

Theo đó, Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn – Vũng Tàu do Bộ GTVT quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, thí điểm theo cơ chế đấu thầu rộng rãi với hợp đồng trọn gói bảo đảm duy trì chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến hết năm 2016 với kinh phí cố định trên cơ sở phương án nạo vét, duy tu luồng hàng hải và hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh kinh phí thực hiện.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/2/2015.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Nguồn http://www.mt.gov.vn

Tin tức khác

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN 15H30 NGÀY 29-12-2014

Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn – Vũng Tàu theo cơ chế thí điểm tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg

Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức khởi công Gói thầu số 10B thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Cục Hàng hải Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2015