Thứ sáu, 30/10/2020

Tin tức

Tin VMS-South

Đảng ủy VMS-South tổ chức Hội nghị sơ kết 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020

Ngày 01/10/2020, Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Quách Đình Hùng, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Untitled-1

Quang cảnh Hội nghị

Trong 09 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Giao thông vận tải, Cục hàng hải Việt Nam; sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan và sự chủ động lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng công ty, đơn vị đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm các chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật; bảo đảm an toàn tuyệt đối giao thông hàng hải trong phạm vi đơn vị quản lý; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí và Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quyết định  của cấp ủy cấp trên; công tác tổ chức đảng và đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng luôn được thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đặc biệt, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, các hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tiếp tục có lộ trình để thực hiện tốt 02 khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II: (1) “Chất lượng nguồn nhân lực là nhân tố hàng đầu, cán bộ là then chốt; quyết định sự thành công trong sự nghiệp đổi mới của Tổng công ty”.(2) “Phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật”; đồng thời thường xuyên thực hiện tốt phương châm của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II: “Đoàn kết – Kỷ cương – Chủ động – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển” với quyết tâm: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; thắp sáng niềm tin, phát huy truyền thống đơn vị “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạng; phát triển Tổng công ty bền vững”. Phát huy kết quả đạt được của 9 tháng đầu năm, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Bảo đảm an toàn tuyệt đối giao thông hàng hải trong phạm vị quản lý của Tổng công ty; bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền sáng tạo, chủ động, quyết liệt, các đoàn thể chính trị – xã hội năng động, đổi mới.

Đ/c Quách Đình Hùng, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c Quách Đình Hùng, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tin: Văn Công; Ảnh: Thu Hồng

Tin tức khác

Chi bộ An toàn hàng hải kết nạp Đảng viên mới

Lễ ký kết hợp tác giữa Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và công ty Woori Marine

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty BĐATHH miền Nam

Lãnh đạo VMS-South dâng hương viếng Đền thờ Liệt sĩ nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015)

Tủ sách giáo dục chính trị tư tưởng – món quà ý nghĩa cho đoàn viên thanh niên công tác tại Trường Sa