Thứ sáu, 22/01/2021

Tin tức

Tin VMS-South

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thăm và làm việc với VMS-South

Ngày 3/7, đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thứ trưởng Đặng Huy Đông dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) nhằm đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước và rà soát lại danh mục các ngành, lĩnh vực tại Quyết định này.

 Ông Phạm Đình Vận, Tổng giám đốc VMS-South, báo cáo tình hình hoạt động, sắp xếp,

đổi mới DNNN thuộc Tổng công ty.

Tại buổi họp, ông Phạm Đình Vận, Tổng giám đốc VMS-South, thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty trình bày tình hình hoạt động, sắp xếp, đổi mới, kiện toàn bộ máy của Tổng công ty trong thời gian qua, đồng thời, đưa ra phương án cổ phần hóa các doanh nghiệp theo đúng lộ trình quy định và kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung thêm vào phần I của dự thảo tiêu chí, danh mục phân loại danh nghiệp Nhà nước, theo đó bảo đảm hàng hải bao gồm: Thông tin duyên hải, bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải và trục vớt cứu hộ.


Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với VMS-South

Sau khi nghe VMS-South trình bày báo cáo và trả lời các câu hỏi của đoàn công tác, ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá Tổng công ty đã hoạt động hiệu quả, triển khai thực hiện tốt Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tham mưu Chính phủ đưa ra mô hình quản lý nhà nước và các chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho VMS-South tiếp tục phát triển, hội nhập quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ công ích bảo đảm hàng hải, thực hiện quyền và nghĩa vụ của quốc gia có biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thúc đẩy các ngành kinh tế biển của Việt Nam ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Đặng Huy Đông(áo xanh, ở giữa hàng đầu) và đoàn công tác

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chụp hình lưu niệm cùng Lãnh đạo và cán bộ VMS-South
 

Phạm Hoàng

Tin tức khác

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đạt giải Nhất Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2018

VMS-South: Sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015

UKHO tăng cường hợp tác với VMS-South

Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình hàng hải miền Nam tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013

APHoMSA 18: Chú trọng an toàn trên biển và lợi ích cho các thuyền viên