Thứ sáu, 22/01/2021

Tin tức

Tin VMS-South

Công ty Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2014

Ngày 13/01, Công ty TNHH MTV Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam long trọng tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2014, tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Súy – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, và đại diện lãnh đạo các phòng ban KT-KH, TCLĐ-TL, ATHH, Hợp tác Quốc tế thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Đ/c Trần Dư Bình – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, đồng chí Trần Dư Bình – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014. Báo cáo đã đánh giá tổng quát những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm qua, tổng kết những thành tựu và hạn chế trong hoạt động của Công ty về công tác chuyên môn nghiệp vụ. Báo cáo cũng khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Công ty trong năm 2014.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được nghe các báo cáo về việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế, báo cáo kết quả tổ chức hội nghị người lao động cấp phòng, ban năm 2013 do đồng chí Đoàn Ngọc Sáng – Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày và tiến hành ký kết thực hiện Thỏa ước lao động tập thể giữa đại diện chính quyền và đại diện Công đoàn năm 2014. Hội nghị đã bầu ra các đại biểu đi dự hội nghị Người lao động cấp trên, bầu Ban thanh tra nhân dân và Ban đối thoại.

Đ/c Phạm Quốc Súy – Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Súy – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, đánh giá cao những thành tích mà Công ty TNHH MTV Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam đã đạt được trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với nỗ lực vượt qua khó khăn, Công ty luôn đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập của người lao động. Đồng chí thống nhất kế hoạch SXKD năm 2014 và những kiến nghị của các phòng ban, đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Công ty bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh để đáp ứng với tiềm năng phát triển của Công ty.

Về tổ chức và hoạt động Công đoàn, đồng chí Phạm Quốc Súy đã có những  khen ngợi, biểu dương các phong trào mà BCH Công đoàn, Ban nữ công Công ty đã phối hợp với chính quyền triển khai sôi nổi trong năm qua như phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, từ thiện, vì cộng đồng…

Đ/c Ngô Văn Hồng – GĐ Công ty phát biểu tại Hội nghị

Cùng kí bản Hiệp ước lao động tập thể

Những thành tích này sẽ nguồn động viên, khích lệ toàn thể CBCNV Công ty phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2014, góp phần xây dựng Công ty ngày một phát triển.

Tin: Phạm Hoàng

Tin tức khác

Chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

VMS-South tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015

Đại hội Chi bộ Tài chính kế toán nhiệm kỳ 2017-2020

Đảng ủy VMS-South bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Đảng ủy

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam 5 năm liên tiếp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp vì Người lao động”