Thứ bảy, 28/11/2020

Tin tức

Tin VMS-South

Đại hội Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 12/5/2020, Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội, về phía Đảng bộ Tổng công ty có đ/c Quách Đình Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; đ/c Dương Thế Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đ/c Đào Duy Hiển, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Trưởng phòng Thanh tra-Bảo vệ-Quân sự Tổng công ty cùng toàn thể cán bộ đảng viên Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX.

1

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành dẫn dắt gần 3.500 lượt tàu an toàn, không để xảy ra tai nạn hàng hải do lỗi chủ quan của hoa tiêu, đảm bảo an ninh hàng hải, góp phần bảo vệ môi trường; hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đảm bảo thu nhập và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động; công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

2

Đ/c Vũ Tiến Việt – Bí thư Chi bộ đọc diễn văn khai mạc Đại hội

5

Đại hội biểu quyết Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội, Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, không để xảy ra tai nạn hàng hải do lỗi của hoa tiêu; xây dựng tốt mối quan hệ với các đơn vị bạn; tăng doanh thu, cải thiện đời sống, thu nhập cho người lao động. Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu kết nạp ít nhất một đảng viên mới; phấn đấu Chi bộ Công ty đạt Chi bộ “hoàn thành tốt nhiệm vụ” hằng năm.

3

Đ/c Quách Đình Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực IX, đ/c Quách Đình Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số nội dung Chi bộ cần tập trung lãnh đạo và làm tốt trong nhiệm kỳ tới để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; góp phần vào sự phát triển chung của mái nhà Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam: (1)Phát triển sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; (2)Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII với chuyên đề hằng năm và Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp, các nội quy, quy định của Tổng công ty gắn với nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị; (3)Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn đơn vị, phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau; (4)Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; (5)Nhận rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong toàn Chi bộ; (6)Xây dựng và thực hiện tốt chiến lược đào tạo, phát triển, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực đủ tầm nhiệm vụ, vừa hồng vừa chuyên, tập trung đội ngũ cán bộ chủ chốt và hoa tiêu; (7)Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chỉ thị 10-CT/TW của Ban bí thư khóa X và hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức trung ương, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; (8) Phát huy tính tiên phong gương mẫu, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII tại Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018.

6

Đ/c Vũ Tiến Việt – Bí thư chi bộ khóa mới thay mặt Chi ủy và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Chi ủy Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Vũ Tiến Việt tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Công ty.

Đại hội cũng đã bầu 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết để dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin & Ảnh: Văn Công

Tin tức khác

Khánh thành đưa vào sử dụng hạng mục công trình nhà trạm thuộc dự án ĐTXD trạm Phú Mỹ quản lý tuyến luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Hội thảo Tập huấn thúc đẩy ngân sách có trách nhiệm giới trong ngành Giao thông vận tải

Đoàn công tác Công ty Vega, Gisman và phòng Thương mại – Lãnh sự quán New Zealand làm việc với VMS-South

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2013

Chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam