Thứ bảy, 28/01/2023

Tin tức

Tin VMS-South

Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam: Đột phá trong công tác phát triển đảng

(ĐCSVN) – Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, trong đó nổi bật là công tác phát triển đảng. Đây là một trong hai khâu đột phá của Đảng bộ trong năm 2022.

Đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Là doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải, có 100% vốn Nhà nước, Tổng  công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp công do Nhà nước đặt hàng và giao kế hoạch về bảo đảm an toàn hàng hải trên vùng biển Việt Nam từ phía Nam cây đèn biển Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) trở vào hết vùng biển tỉnh Kiên Giang và khu vực quần đảo Trường Sa bao gồm: Cả mặt nước, đất liền, bờ biển, hải đảo, các luồng cảng biển, luồng hàng hải khác.

ád

Lễ kết nạp Đảng cho đồng chí Châu Duy Thức và Nguyễn Văn Đà thuộc Chi bộ hoa tiêu hàng hải

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Quang Giáp – Đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (khoá VII), Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VMS-South chia sẻ: Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và nhiều yếu tố ảnh hưởng từ tình tình thế giới nhưng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã cùng với các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao. VMS-South đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải, trục vớt cứu hộ, sửa chữa cơ khí hàng hải trong phạm vi quản lý của Tổng công ty; nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả các sản phẩm dịch vụ; thực hiện đúng chế độ chính sách và cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao chất lượng và đạo đức đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ, nghiệp vụ; giữ vững quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn xã hội trong phạm vi đơn vị quản lý được bảo đảm.

Năm 2022, VMS-South đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, với doanh thu đạt 1.649 tỷ đồng (tăng 1%), nộp ngân sách là 225 tỷ đồng; đời sống người lao động được bảo đảm ổn định. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ luôn ổn định, đoàn kết, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và sự điều hành của chính quyền Tổng công ty cũng như sự phối hợp chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động của các đoàn thể chính trị – xã hội.

Với những nỗ lực không ngừng, VMS-South là đơn vị được vinh danh là “Doanh nghiệp vì người lao động” 7 năm liên tục (2014-2021) do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH và Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức; tháng 9/2022 Công đoàn Tổng công ty vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

z3961330089355-2d77ad7ee85418f96e30e97a0f4da64e

Đảng bộ VMS-South đã xây dựng và nhân rộng các mô hình xuất sắc tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên mới

Nổi bật trong công tác phát triển đảng

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng chí Phạm Quang Giáp phấn khởi cho biết, Đảng bộ VMS-South đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và điểm nổi bật là công tác phát triển đảng. Đây là một trong hai khâu đột phá của Đảng bộ trong năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VMS-South thông tin: Đảng bộ VMS-South có 15 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 711 đảng viên. Năm 2022, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam là 30.

Để có thể đạt được chỉ tiêu đề ra, Đảng ủy VMS-South xây dựng Nghị quyết lãnh đạo: Công tác kết nạp đảng viên là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy hằng năm; xây dựng và nhân rộng các mô hình xuất sắc tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên mới; đảm bảo các chỉ tiêu thi đua hoàn thành trong tháng 9… Do đó, tại các kỳ họp giao ban công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy dành thời gian để thảo luận về công tác phát triển đảng viên; tập trung đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để có hướng thực hiện trong thời gian kế tiếp; đảm bảo vượt chỉ tiêu, vượt tiến độ thực hiện của Đảng bộ Tổng công ty.

Bên cạnh đó, Thường trực Đảng ủy thường xuyên trao đổi, chỉ đạo các đồng chí Bí thư cấp ủy và tập thể cấp ủy hằng tháng về công tác phát triển đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng.

Mặt khác, là doanh nghiệp có các tổ chức cơ sở Đảng hoạt động phân tán ở nhiều tỉnh, thành khác nhau nên việc mở lớp bồi dưỡng lý luận dành cho đối tượng kết nạp Đảng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các tổ chức cơ sở Đảng đã liên hệ với cấp ủy địa phương nơi đơn vị hoạt động để cử quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng bảo đảm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Định kỳ hàng tháng, cấp ủy cơ sở Đảng xét đề nghị của chi bộ để bổ sung, điều chỉnh danh sách cảm tình Đảng; xét, đề nghị cho cảm tình Đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; xét đề nghị của chi bộ, quyết định cho cảm tình Đảng được làm thủ tục xem xét kết nạp vào Đảng.

Chính vì vậy, công tác phát triển đảng viên tại VMS-South hằng năm luôn đạt kết quả tốt. Năm 2022, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 47/30 đảng viên, vượt 56,6% chỉ tiêu do Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu giao. Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam là tổ chức đảng cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng do Tỉnh ủy giao từ tháng 7/2022 và có tỷ lệ kết nạp đảng toàn nhiệm kỳ cao thứ 2/14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (sau Đảng bộ Bộ đội biên phòng 70.83%). Hoàn thành khâu đột phá xây dựng Đảng sớm nhất toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong tháng 9/2022.

Năm 2023, Đảng bộ VMS-South đặt chỉ tiêu phát triển 38 đảng viên mới (vượt 26.7% chỉ tiêu do Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu giao, hoàn thành kế hoạch trong tháng 9), đồng thời vạch ra kế hoạch, giải pháp để hoàn thành nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.

Để hoàn thành mục tiêu đó, Đảng bộ VMS-South tiếp tục củng cố kiện toàn nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục ban hành các hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng Đảng và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết các Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII; đảm bảo vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2023 ít nhất 26.7%; các đoàn thể phát triển vững mạnh; không để xảy ra cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Nguồn: https://dangcongsan.vn

Tin tức khác

VMS-South tổ chức Lễ phát động Xuân biển đảo năm 2020

VMS-South: Tích cực góp ý Dự thảo sửa đội, bổ sung một số điều Thông tư 36/2013/TT-BGTVT

Tổng giám đốc VMS-South thăm và làm việc với 6 công ty thành viên

Chi bộ Văn phòng kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức cho hai đồng chí

Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII năm 2017