Chủ nhật, 09/08/2020

Tin tức

Tin VMS-South

Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam kiện toàn bộ máy nhân sự

Ngày 09/8/2019, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức công bố Quyết định số 1117-QĐ/ĐU, ngày 30/7/2019 của Tỉnh ủy về việc chuẩn y chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 cho đồng chí Dương Thế Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thay đồng chí Phạm Đăng Lâu về nghỉ hưu theo chế độ. Tham dự Cuộc họp có đ/c Bùi Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; đ/c Quách Đình Hùng, Thành viên phụ trách Hội đồng Thành viên Tổng công ty; đ/c Phạm Quang Giáp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty.

Quang cảnh Cuộc họp

Quang cảnh Cuộc họp

Đ/c Phạm Quang Giáp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty công bố các Quyết định bổ nhiệm

Đ/c Phạm Quang Giáp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty công bố các Quyết định bổ nhiệm

Cũng tại Cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy đã công bố các quyết định nhân sự của Cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy gồm: Miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể đối với đồng chí Phạm Quang Giáp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiêm nhiệm Ban Tổ chức Đảng ủy đối với đồng chí Dương Thế Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy đối với đồng chí Dương Thế Nam, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; giao nhiệm vụ Trưởng Ban kiêm nhiệm Ban Tổ chức Đảng ủy đối với đồng chí Vũ Danh Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng TCLĐ-TL; Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Công giữ chức Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

IMG_3140

Đ/c Bùi Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt Đảng ủy trao Quyết định bổ nhiệm cho đ/c Dương Thế Nam

IMG_3142

Đ/c Bùi Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt Đảng ủy trao Quyết định bổ nhiệm cho đ/c Vũ Danh Lam và đ/c Nguyễn Văn Công

Việc kiện toàn nhân sự của Cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy trên cơ sở thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) và căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị.

Đ/c Bùi Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu giao nhiệm vụ tại Cuộc họp

Đ/c Bùi Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu giao nhiệm vụ tại Cuộc họp

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt Đảng ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí. Các đồng chí trên vai trò cương vị mới phải nỗ lực cố gắng, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ để tham mưu cho cấp ủy theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đ/c Dương Thế Nam phát biểu nhận nhiệm vụ tại Cuộc họp

Đ/c Dương Thế Nam phát biểu nhận nhiệm vụ tại Cuộc họp

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm lần này, đồng chí Dương Thế Nam – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đã phát biểu nhận nhiệm vụ và hứa với Đảng ủy sẽ không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng ủy giao.

Tin & Ảnh: Ngọc Nam

Tin tức khác

VMS-South bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng

Đại hội Đảng bộ VMS-South lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2013 – 2017

Hội nghị đại biểu người lao động Visal 2016

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ năm 2019