Thứ năm, 04/06/2020

Tin tức

Tin VMS-South

Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam: Sơ kết công tác Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2019

Chiều ngày 05/4, Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019.

Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý I/2019

Toàn cảnh hội nghị

Trong quý I, Tổng công ty đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu 275,844 tỷ đồng, tăng 36,17% so với cùng kỳ, đạt 19,74% kế hoạch năm; bảo đảm các chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối giao thông hàng hải trong phạm vị quản lý của đơn vị; bảo đảm ổn định thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước với số tiền nộp ngân sách 20,121 tỷ đồng, tăng 17,46% so với cùng kỳ. Đơn vị luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động; đảm bảo tất cả người lao động trong Tổng công ty đều được đón Tết cổ truyền đầm ấm, tiết kiệm, an toàn, vui vẻ. Công tác phòng chống tham nhũng và quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả doanh nghiệp theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy luôn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của cấp ủy cấp trên; công tác tổ chức đảng và đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng luôn được thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị luôn ổn định, tin tưởng, đoàn kết xây dựng đơn vị; các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo củng cố phát triển. Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, chưa nhận thấy cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để tiếp tục triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của đơn vị theo kế hoạch đã phân khai, trong đó quan tâm đến công tác phòng, chống bão, lũ trong mùa mưa sắp tới, đảm bảo cho các tàu thuyền hành hải an toàn; kiện toàn các chức danh chủ chốt của Đảng, chính quyền Tổng công ty khi các đồng chí lãnh đạo về nghỉ hưu theo chế độ; hoàn thiện việc sáp nhập giữa Văn phòng Đảng ủy với văn phòng các đoàn thể thành “Văn phòng Đảng – Đoàn thể” phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Bùi Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty trao tặng giấy khen cho Đảng bộ Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ

Đồng chí Bùi Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty trao tặng giấy khen cho Đảng bộ Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã trao tặng Giấy khen tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2018 cho Đảng bộ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ.

Tin: Phạm Hoàng; Ảnh: Ngọc Nam

Tin tức khác

Ban lãnh đạo VMS-South thăm và chúc Tết các đơn vị

Đảng ủy VMS-South: Học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2019

VMS-South: Đoàn kết, quyết tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở Trường Sa

Đại hội Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII Lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

VMS-South tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018