Thứ tư, 19/01/2022

Tin tức

Tin VMS-South

Đoàn Thanh niên VMS-South tích cực tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp

Căn cứ Công văn số 15-CV/ĐTN của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) ngày 21/2/2014 về việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013) cho đoàn viên thanh niên, bắt đầu từ tháng 3/2014, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Tổng công ty đã chủ động triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến tất cả đoàn viên thanh niên thuộc đơn vị mình thông qua các hình thức sinh hoạt chi đoàn, treo băng rôn, phát tài liệu, tờ rơi, khuyến khích đoàn viên thanh niên tìm hiểu Hiến pháp.

Nội dung tuyên truyền khẳng định Hiến pháp sửa đổi năm 2013 được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, đồng thời, tập trung vào những nội dung cơ bản, nêu lên những điểm mới của bản Hiến pháp, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, gây rối, phá hoại việc thực thi Hiến pháp.

Tin: Phạm Hoàng

Tin tức khác

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam chung sức xây dựng nông thôn mới

VMS-South dự Hội nghị Ủy ban định hướng EAHC lần thứ 3 năm 2016

Chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Hội CCB VMS-South tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

VMS-South tổ chức Lớp ôn tập thi nâng bậc năm 2017