Thứ bảy, 27/11/2021

Tin tức

Tin VMS-South

Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V năm 2016

Ngày 11/01/2016, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016. Tham dự Hội nghị, về phía Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam có ông Quách Đình Hùng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đại diện lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ Tổng công ty và toàn thể CNVC-LĐ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V.

Ông Phạm Minh Tranh - GĐ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực 5 phát biểu tại Hội nghị

Ông Phạm Minh Tranh – GĐ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực 5 phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2015, kết quả hoạt động sản kinh doanh của Công ty đã có sự vượt trội cả về sản lượng và lượt tàu, tăng 193% so với năm 2014 và đạt 131% so với kế hoạch năm 2015 đề ra với 2.119 lượt tàu, gần gấp đôi so với năm 2014. Với kết quả hết sức ấn tượng như trên, thu nhập của người lao động tăng hơn nhiều so với năm 2014.

Sau phần báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; những ý kiến sửa đổi, bổ sung các quy chế và thỏa ước lao động tập thể; báo cáo của Ban thanh tra nhân dân; lãnh đạo đơn vị giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người lao động, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Thỏa ước lao động tập thể, quy chế phân phối thu nhập, quy chế nội bộ và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Quách Đình Hùng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực V đã đạt được trong năm 2015 yêu cầu lãnh đạo đơn vị trong năm 2016 cần tập trung xây dựng phương án đào tạo hoa tiêu ngoại hạng để cung cấp hoa tiêu kịp thời cho tàu vào luồng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, luồng Quan Chánh Bố và khu vực Phú Quốc – Kiên Giang vì hiện tại Công ty mới chỉ có 03 hoa tiêu ngoại hạng; Phải cho chạy thử nghiệm luồng Quan Chánh Bố nhằm đánh giá điều kiện chạy tàu cũng như phương tiện hỗ trợ trước khi luồng này chính thức đi vào hoạt động; Xây dựng quản lý tiêu chuẩn ISO 9011-2015 để quản lý được hoạt động tất cả các bộ phận trong đơn vị khi có sự cố xảy ra và đề nghị các phòng nghiệp vụ Tổng công ty nghiên cứu xây dựng hải đồ điện tử cho các tuyến luồng mới do đơn vị mới tiếp nhận.

Ông Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cũng biểu dương Công đoàn đơn vị trong năm 2015 đã phối hợp tốt với chính quyên cà các đoàn thể chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Ông đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, văn hóa doanh nghiệp, đối thoại tại nơi làm việc và xây dựng chương trình thi đua năm 2016 do Công đoàn Tổng và Ban lãnh đạo Tổng công ty phát động.

Ông Phạm Minh Tranh, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty thay mặt toàn thể người lao động Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực V tiếp thu và cảm ơn ý kiến chỉ đạo của ông Quách Đình Hùng – Phó tổng giám đốc Tổng công ty và ông Dương Thế Nam – Chủ tịch công đoàn Tổng công ty và hứa sẽ phát huy thành tích đạt được trong năm 2015, khắc phục những hạn chế, tồn tại để hoàn thành xuất sắc phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2016.

Tin tức khác

Hội thao VMS-South 2017: Vui – Khỏe – Đoàn kết

Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình hàng hải miền Nam tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013

Giao lưu Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Ban nữ công hai Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – miền Bắc

Hội nghị Người lao động Công ty Cổ phần Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam năm 2017

Công đoàn Khối Văn phòng thực hiện công tác từ thiện xã hội