Thứ sáu, 07/08/2020

Tin tức

Tin VMS-South

Hội nghị Người lao động Công ty Cổ phần Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam năm 2017

Ngày 14/4, Công ty Cổ phần Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Đến dự có ông Trần Minh Thuận, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế & Quản lý Hoa tiêu, Ủy viên BTV Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

hoinghiNLD2017.1

Quang cảnh Hội nghị

Thay mặt BCH Công đoàn Công ty, ông Nguyễn Quang Toản trình bày báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017; báo cáo việc thực hiện nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị. Hội nghị nhất trí cao với báo cáo và tham gia thảo luận với tinh thần xây dựng, đoàn kết, thống nhất tìm các biện pháp để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2017 như phương hướng đề ra, đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm và an toàn lao động, thu nhập của người lao động ổn định, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao.

hoinghiNLD2017.2

Ông Trần Minh Thuận, Ủy viên BTV Công đoàn Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Minh Thuận, Ủy viên BTV Công đoàn Tổng công ty biểu dương tinh thần cố gắng của tập thể CBCNV Công ty, đánh giá cao các phong trào thi đua tại đơn vị do Công đoàn Công ty phát động; Công đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động và hoàn thành tốt các công trình, sản phẩm được giao. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào tiến tới Đại hội Công đoàn; thực hiện nghiêm túc văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử tại nơi làm việc; tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở; tập thể đơn vị luôn đoàn kết, quyết tâm xây dựng  Công ty phát triển bền vững.

 Tin: Ngọc Nam; Ảnh: Đỗ Thu

Tin tức khác

Đảng ủy VMS-South: Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết – Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI)

VMS-South tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, kiểm định môi trường lao động tại các đơn vị

Hội nghị kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018

VMS-South tổ chức Lễ phát động Xuân biển đảo năm 2020

VMS-South làm việc với Tập đoàn Carmanah/Sabik