Chủ nhật, 16/06/2024

Tin tức

Tin VMS-South

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 14/8/2023, Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, Kiểm soát viên Tổng công ty; các đồng chí trưởng, phó của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong Tổng công ty với tổng cộng hơn 130 đồng chí đại biểu tham dự ở tại 06 điểm cầu: Thành phố Vũng Tàu (trực tiếp); TP.Hà Nội; TP.Hồ Chí Minh; TP.Cần Thơ; TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (trực tuyến).

IMG_1511

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe tóm tắt 02 dự thảo báo cáo: (1) Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; (2) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tổng công ty giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Các báo cáo đã nêu rõ, trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và xung đột Nga – Ukraina bùng phát từ tháng 2/2022 và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến đà phục hồi của chuỗi cung ứng, giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao, an ninh năng lượng, an ninh lương thực ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế hàng đầu bị đe dọa, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế trong nước nói chung, đến các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty nói riêng; dẫn đến ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II. Tuy nhiên, với phương châm của Nghị quyết Đại hội: “Đoàn kết – Kỷ cương – Chủ động – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”; sự quyết tâm, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo và điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể chính trị-xã hội; sự đồng lòng trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Tổng công ty khắc phục khó khăn; quyết tâm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II đã đề ra. Sau 03 năm lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; về cơ bản những nhiệm vụ, mục tiêu và những chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ đề ra đã cơ bản thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cụ thể là:

  1. Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị luôn ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm tăng 5% so với kế hoạch; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người lao động; cải thiện môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, chất lượng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo trên các địa bàn mà đơn vị đặt trụ sở.
  2. Về công tác xây dựng Đảng: Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng luôn đảm bảo theo đúng lộ trình thực hiện, một số chỉ tiêu nổi bật như: Công tác phát triển đảng viên mới hằng năm luôn vượt chi tiêu từ 15-40% do Tỉnh ủy giao và đạt 83,125% chỉ tiêu toàn nhiệm kỳ; công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu; công tác kiểm tra, giám sát…Kết quả công tác xây dựng Đảng hằng năm đã được Tỉnh ủy, UBKT và các ban Tỉnh ủy đánh giá ở mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá xếp loại công tác tổ chức, xây dựng đảng ở mức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021, 2022; công tác kiểm tra, giám sát được UBKT Tỉnh ủy xếp loại ở mức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

Nhìn chung, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội ngày càng được chú trọng, nâng cao; đạt được những kết quả quan trọng đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong tình hình mới. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ nhìn chung ổn định; tin tưởng vào sự phát triển và ổn định của Tổng công ty dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, chính quyền Tổng công ty và cấp ủy các cấp.

IMG_1517

Đồng chí Mai Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh BR-VT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt Tỉnh ủy đã biểu dương, khen ngợi những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay; bên cạnh những kết quả đạt được còn có những hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II đã đề ra. Đồng chí đã trao đổi và đề nghị 05 nội dung mà Đảng bộ Tổng công ty cần tập trung thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ là:

Thứ nhất, thống nhất cao hơn nữa nhận thức thông suốt từ Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Chính quyền Tổng công ty tới các cấp ủy đảng vai trò lãnh đạo cao nhất và toàn diện của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ trong Doanh nghiệp Nhà nước.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm rõ và thực hiện nghiêm túc 05 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, trong đó đặc biệt lưu ý nguyên tắc tập trung dân chủ. Các nguyên tắc của Đảng được cụ thể hóa trong Quy chế làm việc, Chương trình công tác của cấp ủy, các Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.

Thứ ba, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy đã được thông qua. Tiếp tục xây dựng và củng cố khối đoàn kết nội bộ, đặc biệt trong tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty và cấp ủy các cấp, các đồng chí cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và các đơn vị.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II và các chỉ tiêu do Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu giao.

Thứ năm, tập trung nguồn lực, trí tuệ, đoàn kết một lòng để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh hằng năm và cả nhiệm kỳ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

IMG_1521

Đồng chí Quách Đình Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Quách Đình Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã thay mặt Đảng ủy tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Mai Ngọc Thuận và sẽ đưa các ý kiến chỉ đạo của đồng chí vào chương trình, kế hoạch hành động của Đảng ủy Tổng công ty trong thời gian tới. Tại Hội nghị đồng chí Quách Đình Hùng đã xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty thông qua Kết luận về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tổng công ty từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời kêu gọi toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Tổng công ty cùng phát huy trí tuệ, đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng mái nhà chung Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam luôn ổn định và phát triển bền vững; xứng danh là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

IMG_1528

Chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

Tin: Thanh Trà; Ảnh: Ngọc Nam

Tin tức khác

Hội Cựu chiến binh Tổng công ty BĐATHH miền Nam: Kiện toàn công tác tổ chức Hội

Đại hội điểm Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Luồng gió mới thúc đẩy vận tải hàng hải, đường thủy

Đại hội Đảng Bộ Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Sẽ có quy định về đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải