Thứ bảy, 25/09/2021

Tin tức

Tin VMS-South

VMS-South tổ chức đối thoại định kỳ quý II năm 2016

Ngày 30/6, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Bà Nguyễn Thị Thu An, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo quy chế dân chủ, đại diện người sử dụng lao động và ông Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đại diện người lao động đồng chủ trì buổi đối thoại.

IMG_9379

Quang cảnh cuộc họp

Sau khi trao đổi, thảo luận dân chủ trên tinh thần chấp hành các quy định của pháp luật, Ban điều hành và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã thống nhất nội dung đối thoại quý II năm 2016 với các nội dung chính như: Thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016; Thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung dự thảo mẫu Hợp đồng lao động; Thống nhất nội dung 05 quy chế trả lương đối với người lao động các đơn vị bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Biển Đông và Hải đảo.

Việc tổ chức đối thoại định kỳ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động, thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.

Tin: Phạm Hoàng; Ảnh: Ngọc Nam

Tin tức khác

VMS-South khai giảng lớp ôn thi nâng bậc lương 2014

Hội nghị người lao động Công ty mẹ – Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam năm 2021

VMS-South: 45 năm làm tròn sứ mệnh nơi đầu sóng

Hội nghị Người lao động Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo năm 2019

Hội nghị Người lao động Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ năm 2018