Thứ năm, 04/06/2020

Tin tức

Tin VMS-South

VMS-South tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

Ngày 05/4, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch HĐTV và ông Bùi Thế Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty, chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị giao ban VMS-South quý II/2019

Toàn cảnh hội nghị giao ban VMS-South quý II/2019

Trong quý I, Tổng công ty quản lý, vận hành 52 đèn biển, 25 tuyến luồng hàng hải với chiều dài 788,3 km, 792 báo hiệu hàng hải (bao gồm 651 phao, 141 tiêu) luôn đảm bảo hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tuân thủ các quy định hiện hành, góp phần làm giảm tai nạn hàng hải và bảo vệ môi trường; thực hiện khảo sát ra TBHH 12/25 tuyến luồng hàng hải và 02 vùng đón trả hoa tiêu (vùng đón trả hoa tiêu tại Ba Ngòi, vùng đón trả hoa tiêu 3,4 tại Vũng Tàu), khối lượng 171,6/647,2 km2 (đạt 26,5 %), đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng với 47 TBHH, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. Tổng công ty đã xử lý 12 vụ việc đột xuất đảm bảo giao thông, giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Các công ty hoa tiêu dẫn 6.279 lượt, đạt 26,2% kế hoạch; doanh thu 60,3 tỷ đồng, đạt 25,7% kế hoạch, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của khách hàng, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải.

Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Quang phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Quang phát biểu tại hội nghị

Để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quý II năm 2019, Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận, đơn vị tập trung một số công tác trọng tâm như: Tiếp tục triển khai nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ SXKD đã được HĐTV phê duyệt và Tổng giám đốc giao; Thực hiện và hoàn thành tốt các công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải năm 2019 như luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, luồng Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm luồng hàng hải Sông Dinh), luồng Sài Gòn – Vũng Tàu và luồng Rạch Giá; Triển khai công tác sửa chữa, khắc phục sự cố cầu tàu đèn biển Hòn Hải; Khẩn trương hoàn thiện công trình xây dựng trạm QLL Phú Mỹ để bàn giao đưa vào sử dụng trước 15/4; Hoàn  thành thi công sửa chữa, cải tạo công trình tài sản BĐAHH chuyển tiếp từ năm 2018 trước ngày 30/6… Tổng giám đốc cũng yêu cầu Công ty BĐATHH Biển Đông và Hải đảo phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế và phòng TCLĐ-TL Tổng công ty thực hiện tốt hơn nữa công tác khám sức khỏe cho công nhân làm việc tại khu vực Trường Sa và luân chuyển công nhân giữa các trạm đèn biển khi cần thiết, đảm bảo yêu cầu công việc.

Tổng giám đốc Bùi Thế Hùng chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019

Tổng giám đốc Bùi Thế Hùng chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019

Tin: Phạm Hoàng; Ảnh: Ngọc Nam

Tin tức khác

240 cán bộ, đảng viên Tổng công ty BĐATHHMN: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty BĐATHH Nam Trung bộ năm 2015

VMS-South và VMS-North tiếp đón đoàn công tác UKHO

Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam: Sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 3 tháng cuối năm 2016

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019, phương hướng phong trào thi đua giai đoạn 2019-2024