Thứ sáu, 18/10/2019

Đảng bộ Tổng công ty

Đội ngũ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Thuong-vu-DU

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO

CƠ QUAN ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

So-do-Dang

Danh sách các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ TCT BĐATHHMN khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020

STT Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ Chính quyền
1 Bùi Thế Hùng Bí thư Đảng ủy  Tổng giám đốc Tổng công ty
2 Phạm Quang Giáp Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
3 Phạm Văn Quang Phó Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐTV Tổng công ty
4 Dương Thế Nam UVBTV, Trưởng BTC Đảng ủy Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
5 Quách Đình Hùng UVBTV, Bí thư  Đảng bộ CS Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I Giám đốc Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I
6 Vũ Danh Lam UVBTV Trưởng P. TCLĐTL Tổng công ty
7 Nguyễn Thị Thu An UVBTV Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
8 Nguyễn Thị Thủy UVBTV Kế toán trưởng Tổng công ty
9 Trần Đức Thi UVBCH, Bí thư Đảng bộ CS Khối Văn phòng Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
10 Phạm Tuấn Anh UVBCH Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
11 Vũ Đăng Hùng UVBCH Phó P. KTKH Tổng công ty
12 Lưu Văn Hà UVBCH Trưởng P. ATHH Tổng công ty
13 Trần Ngọc Ninh UVBCH Trưởng P. KTKH Tổng công ty
14 Nguyễn Đức Tiến UVBCH Giám đốc Ban QLDAHHMN
15 Mai Văn Liêm UVBCH Thành viên HĐTV
16 Trần Minh Thuận UVBCH Trưởng P. HTQT&QLHT Tổng công ty
17 Hoàng Trường Giang UVBCH Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
18 Bùi Đức Thắng UVBCH, Bí thư Đảng bộ CS Cty BĐATHH Nam Trung Bộ Giám đốc Cty BĐATHH Nam Trung Bộ
19 Trần Đại Nghĩa UVBCH, Bí thư Đảng bộ CS Cty BĐATHH Đông Nam Bộ Giám đốc Cty BĐATHH Đông Nam Bộ
20 Nguyễn Xuân Điều UVBCH, Bí thư Đảng bộ CS Cty BĐATHH Tây Nam Bộ Giám đốc Cty BĐATHH Tây Nam Bộ
21 Nguyễn Văn Bê UVBCH, Bí thư Đảng bộ CS Cty CP Trục vớt cứu hộ VN Tổng giám đốc Cty CP Trục vớt cứu hộ VN
22 Nguyễn Hữu Huy UVBCH, Bí thư Chi bộ CS XN Khảo sát hàng hải miền Nam Giám đốc XN Khảo sát hàng hải miền Nam
23 Đặng Quốc Cường UVBCH  Giám đốc Cty BĐATHH Biển Đông và hải đảo
24 Ngô Ngọc Tiến UVBCH, Bí thư Chi bộ CS Cty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam Giám đốc Cty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam
25 Nguyễn Hoài Anh UVBCH, Bí thư Chi bộ CS Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII Giám đốc Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
26 Phạm Minh Tranh UVBCH, Bí thư Chi bộ CS Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V Giám đốc Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TCT

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Nguyễn Văn Hưng Phó Chủ nhiệm UBKT Chi bộ CS Công ty TBHH hàng hải miền Nam
2 Nguyễn Thị Thủy Ủy viên Đảng ủy cơ sở KVP TCT
3 Phạm Quang Giáp Ủy viên Đảng ủy cơ sở KVP TCT
4 Nguyễn Văn Công Ủy viên Đảng ủy cơ sở KVP TCT
5 Đào Duy Hiển Ủy viên Đảng ủy cơ sở KVP TCT
6 Lê Thành Lợi Ủy viên Đảng ủy cơ sở Công ty BĐATHH ĐNB

Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty​

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Dương Thế Nam Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy TCT Đảng ủy cơ sở KVP TCT

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Phạm Quang Giáp Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy TCT Đảng ủy cơ sở KVP TCT
2 Trần Minh Thuận Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy TCT Đảng ủy cơ sở KVP TCT

Văn phòng Đảng – Đoàn thể Tổng công ty

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Phạm Quang Giáp Chánh VP Đảng – Đoàn thể Đảng ủy cơ sở KVP TCT
2 Nguyễn Văn Công Phó Chánh VP Đảng – Đoàn thể Đảng ủy cơ sở KVP TCT
3 Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Chánh VP Đảng – Đoàn thể Đảng ủy cơ sở KVP TCT
4 Lê Thị Mỵ CV VP Đảng – Đoàn thể Đảng ủy cơ sở KVP TCT
5 Bùi Thị Ngân CV VP Đảng – Đoàn thể Đảng ủy cơ sở KVP TCT
6 Nguyễn T. Thu Hiền Trang CV VP Đảng – Đoàn thể Đảng ủy cơ sở KVP TCT
7 Trần Việt Vân Anh CV VP Đảng – Đoàn thể Đảng ủy cơ sở KVP TCT