Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ

GIỚI THIỆU CHUNG

* Các mốc lịch sử hình thành chính:

 • Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ tiền thân là Đoạn bảo đảm hàng hải số 3 trực thuộc Ty Bảo đảm hàng hải được thành lập theo Quyết định số 2738/QĐTC ngày 15/7/1976 của Bộ Giao thông vận tải.
 • Ngày 27/12/1994, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định số 878/TCCB-LĐ chuyển Xí nghiệp Bảo đảm hàng hải số 3 trực thuộc Công ty Bảo đảm hàng hải II thành “ Bảo đảm an toàn hàng hải khu vực III” trực thuộc Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam.
 • Ngày 02/8/2005, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định số 659/QĐ-CHHVN đổi tên “Bảo đảm an toàn hàng hải khu vực III” thành “Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 201” trực thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II.
 • Ngày 10/7/2010, Công ty TNHH MTV BĐATHHMN ban hành Quyết định số 13/QĐ-CTBĐATHHMN chuyển “Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 201” trực thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II thành “ Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ” trực thuộc Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • Ngày 09/7/2011, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam ban hành Quyết định số 148/QĐ-TCTBĐATHHMN đổi tên “Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ” trực thuộc Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thành “Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ” trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
văn-phòng-Cty-NTB1

Trụ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ

* Quy mô, năng lực, phạm vi quản lý hiện tại:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung bộ là đơn vị hạch toán phụ thuộc, hoạt động theo ủy quyền và phân cấp của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, tại các ngân hàng trong nước theo quy định của pháp luật.

Công ty quản lý, vận hành và khai thác các hải đăng ven biển và hải đảo, hệ thống báo hiệu hàng hải trên các luồng tàu thuộc phạm vi trách nhiệm hàng hải được phân công từ tỉnh Bình Định đến tỉnh Bình Thuận.

Tap-the-Nam-Trung-Bo

Tập thể CB-CNV Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ

* Cơ cấu tổ chức:

 • Phó Giám đốc phụ trách: Ông Trần Quang Hùng
 • Các bộ phận giúp việc gồm: Phòng Tổ chức –Hành chính; Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Kế hoạch – Vật tư; Phòng Kỹ thuật; 18 trạm hải đăng, 06 trạm luồng hàng hải, 01 đội sửa chữa xây dựng-Công trình-Cơ điện, 02 tàu; 01 ca nô.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển, hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển.
 • Khảo sát và thực hiện thanh thải chướng ngại vật trên các luồng hàng hải,vùng nước cảng biển và các công trình khác.
 • Điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải đối cới công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng nước cảng biển và luồng hàng hải.
 • Sửa chữa, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ ngành hàng hải. – Sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải và công nghiệp khác. – Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn hàng hải: AIS, VTS.DGPS…
 • Quản lý khai thác các bến phao neo đậu tàu.
 • Lập quy hoạch, đầu tư phát triển, quản lý, vận hành hệ thống đèn biển, luồng tàu biển và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải.
 • Tổ chức vận tải, tiếp tế, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống báo hiệu đèn biển, hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển.
 • Cho thuê phương tiện vận tải đường thủy, đường bộ, cho thuê Container; Vận tải biển; Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa.
 • Đầu tư, kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng; Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch.
 • Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; kinh doanh cảng biển; kinh doanh kho bãi; kho ngoại quan.
 • Đại lý mua bán và ký gởi hàng hóa, mua bán vật tư, thiết bị ngành hàng hải.
 • Tham gia việc tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo vệ môi trường biển theo phân cấp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.
Hai-dang-Mui-Dinh

Hải đăng Mũi Dinh, Ninh Thuận

THÀNH TÍCH

 • Bằng khen của Chủ tịch UBATGT Quốc gia cho tập thể XN.BĐATHH 201, vì đã có thành tích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông năm 2005 (Quyết định số 82/QĐ-UBATGTQG ngày 9/3/2006).
 • Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 2006, 2008-2009; 2011 – 2012; 2013 – 2014.
 • Cờ thi đua: “Đã có thành tích suất sắc trong phong trào thi đua Ngành Giao thông vận tải năm 2015”; Quyết định số 4590/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho đơn vị, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2007 – 2008.
 • Nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định dành cho đơn vị vì đã có thành tích xuất sắc trong trong công tác bảo đảm an toàn hàng hải góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ ANTQ.
Trieu-Duong-lighthouse-(1)

Phao báo hiệu hàng hải trên luồng Phú Quý

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ

Tập thể CB-CNV Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ

Tập thể CB-CNV Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ

GIỚI THIỆU CHUNG

* Các mốc lịch sử hình thành chính

 • Tiền thân của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ là Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 202 được thành lập theo Quyết định số 682/QĐ-CHHVN ngày 05/8/2005 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về tổ chức lại Bảo đảm an toàn hàng hải khu vực IV thành “Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 202 và Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 203”.
 • Ngày 10/7/2010, Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 202, trực thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II được đổi tên thành Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ, trực thuộc Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo quyết định số 12/QĐ-CTBĐATHHMN của Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • Ngày 09/7/2011,  Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ, trực thuộc Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam được đổi tên thành Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ, trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo quyết định số 138/QĐ-TCTBĐATHHMN của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

* Quy mô, năng lực, phạm vi quản lý hiện tại

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ quản lý địa bàn từ địa phận tỉnh Bình Thuận (đèn Kê Gà thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đến tỉnh Tiền Giang bao gồm đất liền, bờ biển và hải đảo, trong đó có 06 hải đăng, 10 tuyến luồng với tổng chiều dài các tuyến luồng khoảng 400km với hơn 400 báo hiệu hàng hải. Trong đó, có những tuyến luồng quan trọng có mật độ tàu thuyền ra vào xuất, nhập hàng hóa và du lịch nhiều nhất trong cả nước như luồng Vũng Tàu – Sài Gòn, Vũng Tàu – Thị Vải, Soài Rạp – Hiệp Phước. Ngoài ra trong các năm qua, đơn vị còn thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông hàng hải phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia như công trình xây dựng cầu và hầm dìm Thủ Thiêm, xây dựng cầu Rạch Miễu, cầu Phú Mỹ, sữa chữa cầu Sài Gòn, xây dựng cầu Sài Gòn II, cầu Bình Khánh, Phước Khánh…

Hải đăng Kê Gà

Hải đăng Kê Gà

* Cơ cấu tổ chức

- Ban Giám đốc:

+ Giám đốc: Ông Trần Ngọc Ninh

+ Phó giám đốc: Ông Lương Ngọc Đức

+ Phó giám đốc: Ông Phạm Tuấn Anh

- 04 phòng nghiệp vụ, 06 trạm đèn, 18 trạm luồng, 04 con tàu và 01 đội công trình.

Tàu tiếp tế, thay thả phao Cửu Long

Tàu tiếp tế, thay thả phao Cửu Long

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Quản lý, vận hành hệ thống đèn biển; quản lý, vận hành hệ thống báo hiệu luồng tàu biển.
 • Điều tiết bảo đảm an toàn giao thông hàng hải đối với các công trình thi công trên các tuyến luồng hàng hải do đơn vị quản lý.
 • Tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển; phối hợp với các ngành thực hiện công tác bảo đảm an toàn hàng hải; bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo
 • Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển, hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển;
 • Điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng nước cảng biển và luồng hàng hải;
 • Quản lý, vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn hàng hải: AIS, VTS, DGPS… và hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải;
 • Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu; Lập quy hoạch, đầu tư phát triển, quản lý, vận hành hệ thống đèn biển, luồng tàu biển và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải;
 • Sửa chữa, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ ngành hàng hải; sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải và công nghiệp khác;
 • Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, container; đầu tư, kinh doanh bất động sản và dịch vụ cho thuê văn phòng; kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; kinh doanh cảng biển, kho bãi, kho ngoại quan;
 • Vận tải biển; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch;
 • Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; mua bán vật tư, thiết bị hàng hải.
IMG_89632

Luồng Vũng Tàu – Sài Gòn

THÀNH TÍCH

 • Cờ thi đua Chính phủ tặng Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010; 2011.
 • Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải năm 2014.
 • Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc liên tục nhiều năm liền từ 2010 – 2015.
 • Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2013.

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ

DSC_1756

Trụ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ

GIỚI THIỆU CHUNG

* Các mốc lịch sử hình thành chính:      

 • Tiền thân của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ là Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 203 thành lập theo Quyết định số 682/QĐ-CHHVN ngày 05/8/2005 của Cục trưởng cục Hàng hải Việt Nam về tổ chức lại Bảo đảm an toàn hàng hải khu vực 4 thành “Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 202 và Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 203”.
 • Ngày 10/07/2010, chuyển thành Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ trực thuộc Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 11/QĐ-CTBĐATHHMN của Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • Ngày 09/7/2011, đổi tên thành Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 144/QĐ-TCTBĐATHHMN của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • dlat

  Tập thể CBCNV Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ

* Quy mô, năng lực, phạm vi quản lý hiện tại:

 • Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ là đơn vị hạch toán phụ thuộc, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước theo qui định của pháp luật, có tư cách pháp nhân và hoạt động theo sự ủy quyền và phân cấp của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • Công ty quản lý, vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải từ phía tây tỉnh Tiền Giang đến hết địa phận tỉnh Kiên Giang bao gồm đất liền, bờ biển và hải đảo.
 • Hệ thống báo hiệu hàng hải giao cho các trạm hải đăng, trạm luồng hàng hải quản lý và vận hành, tổng số đèn biển đơn vị quản lý gồm 13 đèn biển, 01 đăng tiêu. Luồng hàng hải gồm 06 tuyến luồng: Luồng An Thới, luồng Hà Tiên, luồng Sa Đéc, luồng Năm Căn – Bồ Đề, luồng Định An – Cần Thơ, luồng Quan Chánh Bố gồm 179 phao báo hiệu, 27 tiêu báo hiệu dẫn luồng, 1 chập tiêu, 2 tiêu đầu đê với tổng chiều dài trên 155 hải lý.
Hòn-Khoai

Hải đăng Hòn Khoai

* Cơ cấu tổ chức:

 • Giám đốc: Ông Bùi Đức Thắng
 • Phó Giám đốc: Ông Trịnh Tuấn Anh
 • Phó Giám đốc: Ông Phạm Công Thuần
 • 04 phòng nghiệp vụ: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Kỹ thuật; Phòng Kế hoạch – Vật tư.
 • Tổ Thông tin – bảo vệ
 • Đội Sửa chữa xây dựng công trình và cơ điện
 • 12 trạm Hải Đăng: Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, Thổ Chu, Dương Đông, An Thới, Rạch Giá, Núi Nai, Hòn Chông, Ông Đốc, Ba Động, Hồ Tàu
 • 09 trạm quản lý luồng hàng hải: Cầu Cần Thơ, Ô Môn, An Lạc Thôn, Cầu Quan, Định An, Sa Đéc, An Thới, Hà Tiên, Năm Căn – Bồ Đề.
 • 04 tàu phục vụ công tác thay thả, tiếp tế, quản lý vận hành luồng: Tàu VT-0311, tàu VT-023, tàu VS-61, tàu VT-062.
Hải đăng Dương Đông

Hải đăng Dương Đông

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển, luồng tàu biển;
 • Điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng nước cảng biển và luồng hàng hải;
 • Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu;
 • Lập quy hoạch, đầu tư, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống đèn biển, luồng tàu biển, hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển;
 • Tổ chức vận tải, tiếp tế, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống báo hiệu đèn biển, hệ thống báo hiệu luồng tàu biển;
 • Sửa chữa, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ ngành hàng hải; Sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải và công nghiệp khác;
 • Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn hàng hải; AIS, VTS, DGPS;
 • Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, cho thuê container; Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa;
 • Vận tải biển; Kinh doanh dịch vụ cảng biển và bến cảng; Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan;
 • Đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng; Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch;
 • Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa; Mua bán vật tư, thiết bị ngành hàng hải;
 • Tham gia việc tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo vệ môi trường biển theo phân cấp.
Công nhân sửa chữa phao báo hiệu hàng hải trên luồng Định An Cần Thơ

Công nhân sửa chữa phao báo hiệu hàng hải trên luồng Định An Cần Thơ

THÀNH TÍCH

 • Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc;
 • Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng cục thuế thành phố Cần Thơ, Sở Giao thông Thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam tặng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua cho tập thể, cá nhân.

Công ty BĐATHH Biển Đông và Hải đảo

Trụ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo

Trụ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo

GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tháng 1/1994: Xí nghiệp biển Đông và Hải đảo được thành lập trên cơ sở gồm các đội tàu, xe, đội vận chuyển đường sông (Công ty Bảo đảm hàng hải I).
 • Ngày 02/8/2005: Chuyển về trực thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II.
 • Ngày 10/7/2010: Trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • Ngày 09/7/2011: Đổi tên thành Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải biển Đông và Hải đảo, trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 141/QĐ-TCTBĐATHHMN.
a

Ban Lãnh đạo chụp hình lưu niệm cùng tập thể CBCNV Công ty BĐATHH Biển Đông và hải đảo

QUY MÔ, NĂNG LỰC, PHẠM VI QUẢN LÝ HIỆN TẠI

 • Quy mô, phạm vi quản lý: Công ty được Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao quản lý, vận hành hệ thống hải đăng bố trí trải rộng trên các đảo thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa (Trường Sa Lớn, Đá Lát, Đá Tây, An Bang, Tiên Nữ, Sơn Ca, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Nam Yết) và khu vực nhà giàn DK thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Ba Kè, Quế Đường, Huyền Trân, Phúc Tần).
 • Cơ cấu tổ chức:

            + Ban giám đốc:

                Giám đốc: Đặng Quốc Cường
Phó giám đốc : Nguyễn Đức Huy
Phó giám đốc: Thái Văn Lý

            + 04 Phòng nghiệp vụ:

                Tổ chức hành chính
Tài chính kế toán
Kế hoạch vật tư
Kỹ thuật

             + Tàu Hải đăng 05 và 13 trạm hải đăng.

Tàu Hải đăng 05

Tàu Hải đăng 05

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển;
 • Sửa chữa, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ ngành hàng hải;
 • Sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải và công nghiệp khác;
 • Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn hàng hải: AIS, VTS, DGPS…;
 • Quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải;
 • Tổ chức vận tải, tiếp tế, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống báo hiệu đèn biển, hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển;
 • Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, cho thuê container;
 • Vận tải biển;
 • Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; Đầu tư, kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng;
 • Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; Kinh doanh cảng biển; Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan;
 • Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch;
 • Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa; Mua bán vật tư, thiết bị ngành hàng hải;
 • Tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo vệ môi trường biển theo phân cấp;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.
Song Tu tay

Hải đăng Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa

THÀNH TÍCH

 • Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 5 năm liên tiếp (2011 – 2015); Danh hiệu “Hải đội tiên tiến” 5 năm liên tiếp (Quân chủng Hải quân tặng);
 • Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GTVT năm 2011; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2012;
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011 cho 07 trạm hải đăng tại khu vực quần đảo Trường Sa;
 • Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014 cho 05 trạm hải đăng tại khu vực quần đảo Trường Sa;
 • Bằng khen đột xuất của Bộ Giao thông vận tải cho Tập thể tàu Hải đăng 05 và 3 cá nhân năm 2015.
Hải đăng Nam Yết, quần đảo Trường Sa

Hải đăng Nam Yết, quần đảo Trường Sa

 

Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam

Tru-so-TPHCM_4

Trụ sở Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam

GIỚI THIỆU CHUNG

 • Các mốc lịch sử hình thành chính:

Tiền thân là Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế được thành lập theo Quyết định số 320/TCCB ngày 02 tháng 05 năm 1987 của Tổng cục Đường biển về việc chuyển Đội Khảo sát trực thuộc Ty Bảo đảm hàng hải 2 thành Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế trực thuộc Công ty Bảo đảm hàng hải 2;

Ngày 27 tháng 12 năm 1994, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định số 891/TCCB-LĐ về việc chuyển Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế trực thuộc Công ty Bảo đảm hàng hải 2 thành Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải số 2 trực thuộc Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam;

Ngày 02 tháng 8 năm 2005, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định số 661/QĐ-CHHVN về việc chuyển Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải số 2 trực thuộc Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam thành Xí nghiệp Khảo sát hàng hải 221 trực thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II;

HINH-TAP-THE-XN-KHAO-SAT-HH-MN

Tập thể CBCNV Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam

Ngày 10 tháng 7 năm 2010, Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam ban hành Quyết định số 06/QĐ-CTBĐATHHMN về việc chuyển Xí nghiệp Khảo sát hàng hải 221 trực thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II thành Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;

Ngày 23 tháng 11 năm 2011, Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam ban hành Quyết định về việc chuyển Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thành Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Tàu Khảo sát KS 061

Tàu Khảo sát KS 061

 • Quy mô, năng lực, phạm vi quản lý hiện tại:

Là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện công tác thủy đạc tính từ thời điểm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn lành nghề, giàu kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của các đối tác, nhất là đối tác nước ngoài. Những dự án do đơn vị thực hiện được đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp cũng như kinh nghiệm.

Hệ thống trang thiết bị khảo sát của đơn vị bao gồm các máy như: máy đo sâu Odom Hydrotrac, máy định vị vệ tinh DGPS, máy thủy chuẩn quang học, phần mềm chuyên dùng đo sâu và xử lý số liệu Hypack… Ngoài ra, để đáp ứng công tác đo đạc hiện đại, đơn vị còn trang bị thêm các máy đo sâu 2 tần số MKIII, Atlas Deso 15, máy đo sâu đa tia ES3PT-M, thiết bị cảm biến sóng Motion sensor DMS05, máy rà chướng ngại vật Edge Tech 4200MP, các máy định vị 2 tần số GPS Trimble 4000SSE, máy GPS Topcon Hiper Ga, máy toàn đạc điện tử GPT 3003, máy thủy chuẩn điện tử mã vạch Sprinter, Geomax, máy ghi hình dưới nước Sea-Otter, Tàu khảo sát chuyên dùng KS061…

 • Cơ cấu tổ chức quản lý của Xí nghiệp gồm:

Phó giám đốc phụ trách: Ông Nguyễn Trọng Thành

Các bộ phận giúp việc gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch – Vật tư, Phòng Kỹ thuật, Phòng Hải đồ, 06 Tổ khảo sát (gồm Tổ khảo sát 01; 02; 03; 04; 05; 06), 01 Tàu KS061 và 01 ca nô 04 trực thuộc Xí nghiệp.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 • Khảo sát và thực hiện thanh thải chướng ngại vật trên các luồng hàng hải, vùng nước trước cảng biển và các công trình khác;
 • Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn hàng hải (IS, VTS, DGPS…);
 • Thiết kế xây dựng công trình thủy;
 • Sản xuất bình đồ luồng hàng hải điện tử;
 • Đầu tư, kinh doanh bất động sản và dịch vụ cho thuê văn phòng;
 • Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, container;
 • Mua bán thiết bị, vật tư hàng hải.
Sản xuất Hải đồ giấy

Sản xuất Hải đồ giấy

THÀNH TÍCH

 • Danh hiệu Tập thể  lao động xuất sắc: Từ năm 2009 đến 2015.
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Đã có thành tích trong công tác điều hành, quản lý, thực hiện Dự án nạo vét luồng Soài Rạp (tháng 6/2014).

Công ty CP Cơ khí hàng hải miền Nam

Tru-so

Trụ sở Công ty CP Cơ khí hàng hải miền Nam

 Tập thể CB-CNV Công ty CP Cơ khí hàng hải miền Nam


Tập thể CB-CNV Công ty CP Cơ khí hàng hải miền Nam

GIỚI THIỆU CHUNG

 • Thành lập ngày 10/10/1998 theo Quyết định số 232/QĐ-TCCB-LĐ, của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc thành lập Xí nghiệp Cơ khí Bảo đảm an toàn hàng hải số 2 trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam.
 • Ngày 02/8/2005, đổi tên thành Xí nghiệp Cơ khí hàng hải 231 trực thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II theo Quyết định số 662/QĐ-CHHVN của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.
 • Ngày 10/7/2010, đổi tên thành Xí nghiệp Cơ khí hàng hải miền Nam, trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, theo Quyết định số 07/QĐ-CTBĐATHHMN của Công ty TNHH một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • Ngày 09/7/2011, đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Cơ khí hàng hải miền Nam, trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, theo Quyết định số 151/QĐ-TCTBĐATHHMN của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • Ngày 03/02/2015, chuyển đổi thành Công ty cổ phần Cơ khí hàng hải miền Nam.
DSC_79502

Thực hiện gia công, chế tạo phao báo hiệu hàng hải các loại

QUY MÔ NĂNG LỰC

 • Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
 • Cơ cấu tổ chức:

          - Hội đồng quản trị: 05 người

          + Chủ tịch HĐQT: Ông Đào Việt Phương

          - Ban Giám đốc: 03 người

          + Giám đốc: Ông Phạm Trung Dũng

          + Phó giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hoàng

          – Ban Kiểm soát: 03 người (Trưởng ban và 02 thành viên)

          – 03 phòng nghiệp vụ:

 1. Phòng Tổ chức – Hành chính;
 2. Phòng Tài chính – Kế toán;
 3. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – Vật tư.

          + 05 Tổ sản xuất:

          + 01 Trạm kiểm định thiết bị công nghiệp (VR-LAB 23)

Đóng mới tàu kéo

Đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy

 • Năng lực:

        – Hệ thống nhà xưởng, kho bãi, văn phòng làm việc: Diện tích sử dụng 11.121,6 m2

       – Hệ thống triền đà: Tiếp nhận được tàu có trọng tải 500 tấn vào sửa chữa; có khả năng tiếp nhận phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu chuyên dùng bảo đảm an toàn hàng hải có mớn nước ≤ 3,0m; dài ≤ 45m; rộng ≤ 8,0m.

       – Có khả năng đóng mới tàu biển vỏ thép hoạt động nội địa trọng tải đến 1000 tấn.

       – Trang bị nhiều loại máy móc hiện đại, chuyên dùng như máy lốc tôn thủy lực 3 trục, máy ép thủy lực, máy tiện, máy hàn điện một chiều, máy hàn điện TIC, thiết bị kiểm định thử kéo xích, cáp theo tiêu chuẩn, quy phạm đăng kiểm kiểm Việt Nam, đăng kiểm Nhật Bản và tương đương.

       – Cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu biển: Trạm kiểm định thiết bị công nghiệp của đơn vị đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận.

26

Phao neo tàu P5m do Công ty thiết kế, gia công, chế tạo

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 • Đóng mới các phương tiện thủy;
 • Gia công, đóng mới các sản phẩm cơ khí;
 • Sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải và công nghiệp khác;
 • Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa;
 • Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu;
 • Kinh doanh và khai thác dịch vụ cảng và bến cảng;
 • Buôn bán máy móc, thiết bị ngành hàng hải, cơ khí, công nghiệp;
 • Cho thuê máy móc, thiết bị ngành hàng hải, cơ khí, công nghiệp;
 • Kiểm định thiết bị công nghiệp.

THÀNH TÍCH

Trong những năm qua, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, doanh thu luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra; doanh nghiệp luôn được xếp loại A. Nhiều năm liền đơn vị được Bộ Giao thông vận tải tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, bằng khen.

Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam

Tập thể CBCNV Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Tập thể CBCNV Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

GIỚI THIỆU CHUNG

* Các mốc lịch sử hình thành chính:

 • Tháng 7/2010, Xí nghiệp dịch vụ & Thi công cơ giới hàng hải miền Nam được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-CTBĐATHHMN của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;
 •  Ngày 09/7/2011, chuyển thành Công ty TNHH MTV Thi công cơ giới hàng hải miền Nam thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • Ngày 10/10/2012, thành lập Chi nhánh Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hàng hải miền Nam theo Quyết định số 1585/QĐ-TCTBĐATHHMN của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

          * Cơ cấu tổ chức:

- Giám đốc: Ông Ngô Ngọc Tiến

- Phó Giám đốc: Trần Dư Bình

- Các phòng ban:

   + Phòng Tổ chức – Hành chính

   + Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – Vật tư

   + Phòng Tài chính – Kế toán

   + Tổ sản xuất

Nạo vét luồng Sông Dinh

Nạo vét luồng Sông Dinh

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 • Nạo vét, duy tu luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác;
 • Thực hiện thanh thải chướng ngại vật trên các luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác;
 • Lai dắt, hỗ trợ tàu, các phương tiện nổi và vận chuyển hàng hóa, hành khách;
 • Điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng nước cảng biển và luồng hàng hải;
 • Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa.
 • Đầu tư, kinh doanh bất động sản và dịch vụ cho thuê văn phòng.
 • Xây dựng công trình giao thông; Xây dựng công trình giao thông thủy (kè ốp bờ và nạo vét, hút thổi luồng lạch, bến tàu, bến cảng).
 • Cho thuê phương tiện và tài sản ngành hàng hải; Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, container.
 • Sửa chữa, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp phục vụ ngành hàng hải; Xây dựng cảng biển, kho bãi, kho ngoại quan.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao.

 THÀNH TÍCH 

 • Tập thể lao động xuất sắc năm 2011, 2012, 2013, 2014 (Quyết định số 470/QĐ-BGTVT ngày 7/3/2012; Quyết định số 604/QĐ-BGTVT ngày 13/3/2013;
 • Quyết định số 413/QĐ-BGTVT ngày 13/02/2014; Quyết định số 1395/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải;).