Thứ năm, 30/11/2023

Hoa tiêu

Dịch vụ hoa tiêu

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam được giao một trong những nhiệm vụ chính là dẫn dắt tàu biển ra vào các cảng, khu neo đậu. Thực hiện nhiệm vụ này là các Công ty hoa tiêu trực thuộc.

Các Công ty hoa tiêu trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam gồm:

-         Công ty Hoa tiêu khu vực I: cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải các vùng Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, các cảng biển trên Sông Tiền.

-         Công ty Hoa tiêu khu vực V: cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải các vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các cảng biển trên Sông Hậu.

-         Công ty Hoa tiêu khu vực VII: cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải các vùng Bình Định, Phú Yên.

-         Công ty Hoa tiêu khu vực VIII: cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải các vùng Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

-         Công ty Hoa tiêu khu vực IX: cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho tàu thuyền ra khu vực giàn khoan dầu khí trên biển Đông.