Thứ ba, 27/10/2020

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
228/TBHH-TCBĐATHHMN 06-10-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng vào cảng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng cá Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Xem chi tiết
226/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-10-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và các bến phao TB1, TB2, TB3, TB4 thuộc Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn Xem chi tiết
225/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-10-2020 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6” luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng Hòn Khói Xem chi tiết
223/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 49.000 DWT cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro Xem chi tiết
220/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo Trường An 01, Trường An 06 của Công ty cổ phần thương mại và vận chuyển Trường An Xem chi tiết
219/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo BP4 (FC-02) của Công ty cổ phần Falcon Logistics Xem chi tiết
218/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên Xem chi tiết
216/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 600cv và luồng vào bến 600cv thuộc Ban quản lý cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo Xem chi tiết
215/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-09-2020 Về thông số kỹ thuật của vũng quay tàu, luồng tàu vào cảng và vùng nước trước bến nhà máy xi măng Nghi Sơn, tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
213/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết
212/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-09-2020 Về việc tàu Nile River hoạt động thi công đào hào và san lấp hào cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh Xem chi tiết
211/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh Xem chi tiết
210/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-09-2020 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của đèn biển Cửa Tiểu, tỉnh Tiền Giang Xem chi tiết
209/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-09-2020 Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng số 2 – khu vực mở rộng 48,2m (Bến sà lan 3.000DWT) và cầu cảng số 3 (cầu cảng K1 + K3 – 5.000DWT) – Bến cảng Đồng Nai Xem chi tiết
208/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước neo đậu tàu bến phao neo BP2, BP3, BP8, BP9, BP11 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái Xem chi tiết
207/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tân cảng Quy Nhơn Xem chi tiết
205/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-10-2020 Về thông số kỹ thuật của vùng nước khu neo đậu cho tàu chờ đợi cầu, đợi luồng tại Vĩnh Tân – Bình Thuận Xem chi tiết
204/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-09-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo GMD BP17 (PL02), BP21 (PL03), BP22 (PL04) và BP23 (PL05) Xem chi tiết
203/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-09-2020 Thông số kỹ thuật phạm vi và độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô Xem chi tiết
201/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-09-2020 Về việc thi công khu vực khảo sát địa chấn dầu khí lô 15-1 phía đông tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết