Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
271/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-11-2020 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “BĐ1” luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
270/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-11-2020 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “SK2” luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
267/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-11-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng số 2 – Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải Xem chi tiết
266/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-11-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng và các bến phao neo của Công ty cổ phần cảng Sài Gòn Xem chi tiết
264/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-11-2020 Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ phao số “0”, Vũng Tàu đến mỏ Đại Hùng Xem chi tiết
263/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-11-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và tuyến luồng vào cảng Tân cảng Giao Long Xem chi tiết
262/TBHH-TCBĐATHHMN 18-11-2020 Độ sâu các đoạn cạn thuộc luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm luồng hàng hải Sông Dinh) phục vụ bàn giao mặt bằng công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm luồng hàng hải Sông Dinh) năm 2020 Xem chi tiết
260/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-11-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay trở tàu ngã ba Tắt Bài, luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia Xem chi tiết
258/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-11-2020 Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào bến phao 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước trước bến cảng thượng lưu 5.000 DWT – PVOIL Miền Đông Xem chi tiết
256/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-11-2020 Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ cảng Hào Hưng, Quảng Ngãi đến cảng PTSC Vũng Tàu Xem chi tiết
255/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-11-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “21”) Xem chi tiết
252/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-11-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến Sà lan 1.500DWT, 2.500DWT và phân đoạn 15 – Cảng PTSC Phú Mỹ Xem chi tiết
251/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-11-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
250/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-10-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng container Xem chi tiết
248/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-10-2020 Độ sâu vùng nước khu vực cảng cá Đề Gi Xem chi tiết
247/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-10-2020 Độ sâu vùng nước khu vực cảng cá Quy Nhơn Xem chi tiết
246/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-10-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng xăng dầu số 1 (40.000DWT) và cầu cảng xăng dầu số 2 (5.000DWT) thuộc bến cảng Xăng dầu PVOIL Nhà Bè Xem chi tiết
245/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-10-2020 Về thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2020 Xem chi tiết
244/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-10-2020 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K17, K18 cảng Lotus của Công ty Liên doanh Bông Sen Xem chi tiết
239/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-10-2020 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “H” khống chế vị trí tàu Hạ Long 02 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết