Thứ sáu, 22/01/2021

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
182/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-09-2018 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt Xem chi tiết
181/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền Xem chi tiết
180/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Trần Đề Xem chi tiết
179/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp Xem chi tiết
178/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia Xem chi tiết
177/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề năm 2018. Xem chi tiết
176/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-09-2018 Độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú Xem chi tiết
175/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-09-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “7A” khống chế khu vực tàu KH-96742TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi Xem chi tiết
174/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-09-2018 Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu KH-96742TS (tên trước KH-96792TS) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi Xem chi tiết
173/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-08-2018 Về việc khảo sát tuyến ống biển dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt Xem chi tiết
172/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-08-2018 Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Kê Gà Xem chi tiết
171/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-08-2018 Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải số “7A” khống chế khu vực tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi Xem chi tiết
170/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-08-2018 Về việc vị trí tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi Xem chi tiết
169/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-08-2018 Về việc tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi Xem chi tiết
168/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-08-2018 Về vị trí trụ đỡ và chiều cao thông thuyền thấp nhất của tuyến cáp treo Hòn Thơm – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết
167/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-08-2018 Về việc hoàn thành trục vớt và di dời chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
166/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-08-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn. Xem chi tiết
165/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-08-2018 Về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải “G2”, “G4” giới hạn vùng nước trước Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Xem chi tiết
164/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-08-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “H” trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết
163/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-08-2018 Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu NGÂN HÀ 08 (CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết