Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
243/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-11-2019 Về độ sâu khu nước neo đậu tàu bến phao BP8 và BP9 trên sông Gò Gia của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Hưng Thái Xem chi tiết
242/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-10-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
241/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-10-2019 Khảo sát rà quét chướng ngại vật do sự cố tàu Vietsun Integrity bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu. Xem chi tiết
239/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-10-2019 Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng, kết hợp tránh trú bão cho tàu thuyền tại vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quản lý Xem chi tiết
238/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-10-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng và các bến phao của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Xem chi tiết
237/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-10-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Saigon Petro Xem chi tiết
236/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-10-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng xăng dầu Đồng Tháp (cầu cảng 5.000DWT) trên Sông Tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp Xem chi tiết
233/TBHH-TCBĐATHHMN 22-10-2019 Phạm vi độ sâu khu nước bến phao neo tàu 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước bến 1 và bến 2 (cảng dầu số 01 và cảng dầu số 02) cầu cảng 10.000 DWT thuộc PVOIL Miền Đông Xem chi tiết
232/TBHH-TCBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Mũi Chụt – tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
231/TBHH-TCBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Chút – tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
230/TBHH-TCBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ba Ngòi – tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
229/TBHH-TCBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Lớn – tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
228/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Đỏ – tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
227/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Cù Lao Xanh – tỉnh Bình Định Xem chi tiết
226/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phước Mai – tỉnh Bình Định Xem chi tiết
225/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Nước- tỉnh Bình Định Xem chi tiết
224/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Nưa – tỉnh Phú Yên Xem chi tiết
223/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Đại Lãnh – tỉnh Phú Yên Xem chi tiết
222/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Đà Rằng – tỉnh Phú Yên Xem chi tiết
221/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2019 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Gành Đèn – tỉnh Phú Yên Xem chi tiết