Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
124/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-09-2012 Phục hồi hoạt động đèn chính Đèn biển Hòn Nưa- Phú Yên Xem chi tiết
122/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-09-2012 Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu Xem chi tiết
121/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-09-2012 Về việc kéo đường ống dầu từ cảng Vietsovpetro ra đến mỏ Bạch Hổ Xem chi tiết
120/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-09-2012 Độ sâu vùng nước trước cảng Lotus Xem chi tiết
119/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-09-2012 Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan West Vigilant trong khu vực Lô 51 thuộc lãnh hải việt Nam Xem chi tiết
118/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-09-2012 Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “46” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước Xem chi tiết
117A/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-09-2012 Hoạt động giàn khoan ENSCO 107 Xem chi tiết
117/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-09-2012 Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “46” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước Xem chi tiết
116/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-09-2012 Độ sâu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước Xem chi tiết
115/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-09-2012 Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước Xem chi tiết
114/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-09-2012 Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước Xem chi tiết
113/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-08-2012 Thay đổi đặc tính hoạt động phao BHHH số 7 và số 9 trên luồng Quy Nhơn Xem chi tiết
111/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-08-2012 Hoạt động giàn khoan ENSCO 107 Xem chi tiết
112/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-08-2012 Độ sâu vùng nước trước cảng PV – GAS Vũng Tàu Xem chi tiết
109/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-08-2012 Tàu Toàn Thắng 36 bị chìm Xem chi tiết
108/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-08-2012 Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG Xem chi tiết
107/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-08-2012 Độ sâu vùng nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro Xem chi tiết
106/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-08-2012 Độ sâu vũng quay tàu và luồng tàu ra vào Cảng Tân Cảng – Cái Mép trên sông Thị Vải Xem chi tiết
105/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-08-2012 Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG Xem chi tiết
104/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-08-2012 Hoạt động giàn khoan PVD III tại lô 05.1a Xem chi tiết