Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc container bị chìm tại khu vực vực hạ lưu phao “64”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc container bị chìm tại khu vực vực hạ lưu phao “64”,

luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 09 – 2012

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ công văn số 120/MSCES-KT, ngày 17/3/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sự cố va đụng tại khu vực hạ lưu phao “64” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Vào ngày 17/3/2012, tại khu vực hạ lưu phao “64” khoảng 400m, xảy ra sự cố va đụng giữa tàu VSICO PIONEER và sà lan tự hành Falcon 56 làm 02 container bị chìm. Hiện nay vị trí 01 container bị chìm nằm phía bên trái, ngoài luồng hàng hải, 01 container còn lại chưa xác định được vị trí.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

1- Tàu thuyền hành hải ra vào luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đi cách xa khu vực 02 container bị chìm ở trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.

3- Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.

Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “6” trên luồng hàng hải Soài Rạp

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Tàu C/S Teneo vào sửa chữa cáp C2C trong vùng biển Vũng Tàu, Việt Nam