Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Cảnh báo hàng hải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Cảnh báo hàng hải

BTN – 06 – 2013

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ công văn số 1596/OPE-13 của Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Giàn khai thác và các thiết bị sẽ được lắp đặt tại lô 15-1 ngoài khơi Việt Nam với những thông tin chi tiết như sau:

1. Vị trí lắp đặt có toạ độ sau:

Tên kết cấu chân đế

Tọa độ

Kinh độ (l)

Vĩ độ( j)

STN-S

108°24’04.0” E

10°33’12.0” N

STN-N

108°26’38.5” E

10°35’40.3” N

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long cung cấp).

2. Đặt điểm nhận dạng của kết cấu chân đế và phương tiện lắp đặt như sau:

+  Chân đế giàn khai thác:

– Tên chân đế giàn khai thác: STN-S và STN-N;

– Loại giàn: giàn quản lý đầu giếng cố định kết cấu thép;

– Kích thước: STN-S: 22.8m x 25.7m;

– Cao độ của điểm cao nhất tính từ mặt nước biển: 18m;

– Màu sắc: màu vàng;

– Ban đêm có đèn tín hiệu hàng hải theo quy định.

+ Phương tiện tham gia lắp đặt:

– Sà lan: HYUNDAI 2500;

– Kích thước: 130m x 36m;

– Màu sắc: màu xanh biển, màu đỏ, màu trắng;

– Tàu hỗ trợ tàu Hải Quân, tàu hậu cần;

– Ban đêm có đèn tín hiệu hàng hải theo quy định

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam lưu giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 hải lý tính từ các tọa độ thông báo trên./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa

Độ sâu luồng Nha Trang

Về khu vực chuyên dùng: Hành lang an toàn của mỏ Đại Hùng – Lô 05.1a

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả Hoa tiêu tại Quy Nhơn