Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”,

“BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng

Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 06 – 2012

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Tên báo hiệu: “BN1” và “BN2”

Tọa độ địa lý:

TT

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

“BN1”

106°45’32”9 E

10°41’47”5 N

106°45’39”4 E

10°41’43”8 N

“BN2”

106°45’25”4 E

10°41’55”1 N

106°45’31”9 E

10°41’51”4 N

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo: Phao BN1 và BN2 chấm dứt hoạt động từ ngày 24/02/2011.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m)

Độ sâu vũng quay tàu, luồng tàu vào cảng và vùng nước trước bến nhà máy xi măng Nghi Sơn – tỉnh Khánh Hòa

Thiết lập mới phao luồng và phao giới hạn vũng quay trở tàu của Cảng biển Trạm phân phối Xi măng Ninh Thủy – Công ty Xi măng Nghi Sơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc hoạt động khảo sát Địa vật lý khu vực lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam