Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2″ phục vụ thi công Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2).

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2″ phục vụ thi công Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2).

HCM – TG – 38 – 2014.

Vùng biển:        Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:        Luồng Soài Rạp.

Tên báo hiệu:    “T1”, “T2”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

“T1”

100 33’34”6 N 106044’23”2 E 10033’30”9 N 106044’29”7 E

“T2”

10029’18”4N 1060 44’45”3 E 10029’14” N 1060 44’51”8 E

Tác dụng: Phục vụ thi công công trình Nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp (Giai đoạn 2).

Căn cứ báo cáo số 644/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 29/8/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác thu hồi các phao “T1”, “T2” trên luồng hàng hải Soài Rạp;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Các phao ký hiệu “T1”, “T2” chấm dứt hoạt động từ ngày 29/8/2014.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo B.TT4, B.TT5, B.TT8, B.TT9 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Hải Đăng

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Posco Việt Nam của Công ty TNHH Posco Việt Nam

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển An Hải – Đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên