Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

chiến dịch lắp đặt đường ống nội mỏ, Chân đế và khối thượng tầng giàn dầu giếng tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: chiến dịch lắp đặt đường ống nội mỏ, Chân đế và khối thượng tầng giàn dầu giếng tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1

VTU – 26 – 2012

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ công văn số 12-04-251/HLA3GM, ngày 25/4/2012 của công ty Liên doanh điều hành Hoàng Long (gọi tắt là Hoanglong JOC) về việc hoạt động chiến dịch lắp đặt đường ống nội mỏ, Chân đế và khối thượng tầng giàn dầu giếng tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty HoangLong JOC sẽ thực hiện chiến dịch lắp đặt đường ống nội mỏ, Chân đế và khối thượng tầng giàn dầu giếng tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1 ngoài khơi Đông Nam Việt Nam, chi tiết như sau:

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/5/2012 đến ngày 31/5/2012.

2. Khu vực hoạt động được giới hạn bởi các điểm có toạ độ như sau:

Điểm

Tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ( j)

A

107°55’17.5” E

10°00’00.0” N

B

108°00’12.0” E

10°00’00.0” N

C

108°00’12.0” E

09°58’02.4” N

D

107°57’03.6” E

09°50’53.1” N

E

107°51’08.0” E

09°52’02.4” N

3. Đặc điểm nhận biết các phương tiện tham gia:

                Tên Tàu

Thông số

DB MAGNIFICENT

ENA UNTCOM

INTAN T3501

Loại tàu

Tàu cần cẩu nửa nổi nửa chìm

Tàu kéo, rải neo, chữa cháy và dịch vụ

Tàu kéo và dịch vụ

Quốc tịch

St Kitts & Nevis/Bassesterre

Singapore

Singapore

Hô Hiệu

V4CB2

-

9V7032

Kích thước (metter)

137.8 x 40.0 x 12.8

40.0 x 11.4 x 4.95

35.2 x 10.2 x 4.96

Màu sắc

Xám, trắng, cam

Đỏ, đen, trắng

Xanh, trắng

Nhận diện trong đêm

Trang bị đèn tín hiệu hàng hải theo quy định

(Tọa độ theo hệ WGS -84 do Công ty Hoanglong JOC cung cấp)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý đi cách xa các khu vực nói trên tối thiểu 02 Hải lý và có biện pháp hành hải hợp lý để đảm bảo an toàn hành hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty Hoanglong JOC./.

Những thông báo khác

Thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” và số “46” luồng hàng hải Soài Rạp

Về độ sâu khu vực các bến phao TB1, TB2, TB3 & TB4 của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đồng Nai

Độ sâu vùng nước trước cảng Tổng hợp 20.000DWT – luồng Định An Cần Thơ

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “25” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải