Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp

HCM –  01 – 2012

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng     luồng Soài Rạp

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10038’25.38” N

106046’13.86” E

10038’21.68” N

106046’20.36” E

A2

10038’24.43” N

106046’12.13” E

10038’20.73” N

106046’18.63” E

A3

10038’18.03” N

106046’15.73” E

10038’14.33” N

106046’22.23” E

A4

10038’18.98” N

106046’17.45” E

10038’15.28” N

106046’23.95” E

–   Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tại khu vực này tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” là 4,5m.

2.       Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước Bến phao BP7 không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả Hoa tiêu tại Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của luồng vào, vũng quay tàu và khu nước trước cầu cảng 30.000 DWT Bến cảng quốc tế Vĩnh Tân

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu