Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cảng Interflour, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cảng Interflour, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU – 57 – 2014

- Vùng biển:  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng:  Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ văn bản số 210/CV, ngày 14/10/2014 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai về việc thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Interflour, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 946/BCKT-XNKSHHMN, ngày 10/10/2014 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500 ký hiệu INT_1410_01, INT_1410_02 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/1000 ký hiệu RA.INT_1410 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 10 năm 2014,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát và rà tìm chướng ngại vật khu nước trước cảng Interflour, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được khống chế bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

NV1

10032’36.8” N

107001’37.9” E

10032’33.1” N

107001’44.4” E

NV2

10032’45.6” N

107001’34.4” E

10032’41.9” N

107001’40.8” E

NV3

10032’46.2” N

107001’30.3” E

10032’42.5” N

107001’36.8” E

NV4

10032’33.6” N

107001’35.4” E

10032’29.9” N

107001’41.8” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” hải đồ đạt 15,1 mét và không có chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu của khu đón trả hoa tiêu Lý Nhơn trên tuyến luồng Soài Rạp

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “TV”, khống chế xác tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thay đổi vị trí phao BHHH số 4, 5, 6 và số 8 trên luồng Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Interflour

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào bến phao 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước trước bến cảng thượng lưu 5.000 DWT – PVOIL Miền Đông