Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014

 HCM – 64 – 2014

Vùng biển:    TP. Hồ Chí Minh.

Tên luồng:     Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Đoạn luồng: Các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014 rộng 150 mét, (riêng đoạn Vịnh Gành Rái rộng 400 mét) được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

- Đoạn cạn vịnh Gành Rái: Từ thượng lưu phao “GR”- 190m đến hạ lưu phao “GR” – 60m.

- Đoạn cạn Kervella: Từ hạ lưu phao “28”- 150m đến thượng lưu phao “28”+ 100m.

- Đoạn cạn Mũi L’est: Từ hạ lưu phao “37” – 600m đến thượng lưu phao “40”+ 50m.

- Đoạn cạn Propontis : Từ hạ lưu phao số “37A” – 50m đến thượng lưu phao “37A” + 230m.

- Đoạn cạn P71 – ĐT83: Từ hạ lưu phao “73” – 300m  đến cảng ELF GAS.

Độ sâu nhỏ nhất của các đoạn cạn trên là 8,5m.

HƯƠNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu tàu 1A, 3B, 4B, 1C và 2C – Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “26A” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Saint-Gobain Việt Nam

Thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cầu cảng SITV