Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro

 

VTU –  44 – 2012

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: luồng Sông Dinh.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 761/BCKT-XNKSHHMN, ngày 22/8/2012 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu HLVS_1208 tỷ lệ 1/1000 và sơ đồ rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro ký hiệu RQVS_1206 tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành vào tháng 8/2012,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi vùng nước thuỷ diện trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro được giới hạn bởi các điểm có tọa độ sau:

Tên điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A

10023’19.8” N

107005’26.4” E

10023’16.1” N

107005’32.9” E

B

10023’24.7” N

107005’12.5” E

10023’21.0” N

107005’19.0” E

C

10023’29.6” N

107005’14.3” E

10023’25.9” N

107005’20.8” E

D

10023’28.1” N

107005’14.9” E

10023’24.4” N

107005’21.4” E

E

10023’26.4” N

107005’19.8” E

10023’22.7” N

107005’26.3” E

F

10023’30.5” N

107005’25.3” E

10023’26.8” N

107005’31.8” E

G

10023’29.4” N

107005’24.9” E

10023’25.7” N

107005’31.4” E

H

10023’27.1” N

107005’30.5” E

10023’23.4” N

107005’37.0” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 8,0m trở lên.

2. Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro được giới hạn bởi những điểm có toạ độ như trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

Độ sâu khu nước trước cảng 50.000DWT và khu nước trước bến sà lan 1.600DWT Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam

Về thông số độ sâu khu nước trước bến và luồng dẫn trước cảng than của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Về việc tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Bình Dương