Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cầu Cảng Đầm Môn – tỉnh Khánh Hòa

ÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cầu Cảng Đầm Môn – tỉnh Khánh Hòa

­­

KHA – 01 – 2019

- Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa

- Tên luồng:  Luồng hàng hải Đầm Môn

Căn cứ Đơn đề nghị số 130/CV-MINEXCO ngày 30/12/2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa đề nghị thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Đầm Môn,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu Cảng Đầm Môn – tỉnh Khánh Hòa, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu vực 1: Được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 12°40’37,0”N 109°23’47,7”E 12°40’33,3”N 109°23’54,2”E
B 12°40’35,1”N 109°23’52,5”E 12°40’31,4”N 109°23’58,9”E
C 12°40’33,4”N 109°23’53,2”E 12°40’29,7”N 109°23’59,7”E
F 12°40’36,3”N 109°23’46,0”E 12°40’32,6”N 109°23’52,4”E
  • Độ sâu đạt 8,1m trở lên.
  1. Khu vực 2: Được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C 12°40’33,4”N 109°23’53,2”E 12°40’29,7”N 109°23’59,7”E
D 12°40’31,7”N 109°23’52,5”E 12°40’27,9”N 109°23’58,9”E
E 12°40’34,5”N 109°23’45,3”E 12°40’30,8”N 109°23’51,7”E
F 12°40’36,3”N 109°23’46,0”E 12°40’32,6”N 109°23’52,4”E
  • Độ sâu đạt 13,2m trở lên.
  • Số liệu thông báo nêu trên căn cứ báo cáo khảo sát địa hình số 729/2018/KSĐH kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu ĐM_16_12_18 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công trình hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Phú Mỹ – luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 04-2, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K16 – Cảng Rau Quả của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả

Về việc ghe gỗ bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc tạm thời dừng hoạt động đón trả hoa tiêu tại Vùng đón trả hoa tiêu số 01 và chuyển hoạt động sang Vùng đón trả hoa tiêu số 02