Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Tàu C/S Teneo vào sửa chữa cáp C2C trong vùng biển Vũng Tàu, Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  27 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Tàu C/S Teneo vào sửa chữa cáp C2C trong vùng biển Vũng Tàu, Việt Nam

VTU  –  17 – 2021

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 560/DOLPHIN-BĐATHHMN ngày 27/4/2021 của Công ty TNHH Logistics Dolphin về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải tàu C/S Teneo vào sửa chữa cáp C2C trong vùng biển Vũng Tàu, Việt Nam và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Căn cứ Công văn số 1623/CVT-HTKN ngày 19/4/2021 của Cục Viễn thông – Bộ Thông tin truyền thông về việc cho phép tàu C/S Teneo vào sửa chữa cáp C2C trong vùng biển Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Công ty TNHH Logistics Dolphin sử dụng tàu C/S Teneo vào sửa chữa cáp C2C, chi tiết như sau:

  1. Khu vực tọa độ sửa chữa:

- Tọa độ sửa chữa: 07030.0020’ N – 10906.2020’ E (hệ tọa độ WGS-84)

(Số liệu tọa độ do Công ty TNHH Logistics Dolphin cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng tàu C/S Teneo như sau:

- Tên tàu: Teneo.

- Quốc tịch: Indonesia

- Kích thước: Chiều dài lớn nhất 81,0m; chiều rộng lớn nhất 14,0m.

- Hô hiệu: YCQE2.

- Số IMO: 9019602.

- Màu sắc: Xanh, trắng.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Từ ngày 02/5/2021 đến ngày 05/5/2021.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lưu ý giữ khoảng cách an toàn với tàu C/S Teneo có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Logistics Dolphin (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D ngoài khơi biển Nam Việt Nam

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu tàu trên sông Đồng Nai và sông Thị Vải thuộc vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai quản lý

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu Luồng hàng hải Rạch Giá

Về việc hoạt động khảo sát nghiên cứu đáy biển khu vực lô 148 & 149

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận