Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Thi công khu vực khảo sát địa chấn dầu khí lô 125 phía đông tỉnh Khánh Hòa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 153/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 3 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thi công khu vực khảo sát địa chấn dầu khí lô 125 phía đông tỉnh Khánh Hòa

­­

KHA – 12 – 2021

- Vùng biển: ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Đơn đề nghị số 229/TMDK-DV ngày 01/6/2021 của Tổng công ty Dầu (PV OIL) – Công ty cổ phần Thương mại Dầu Khí về việc thông báo hàng hải về Thi công khu vực khảo sát địa chấn dầu khí lô 125 phía đông tỉnh Khánh Hòa và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tổng công ty Dầu (PV OIL) – Công ty cổ phần Thương mại Dầu Khí công bố Công ty SOCO-SEVL sẽ tiến hành khảo sát dầu khí tại lô 125 nằm ở phía Đông tỉnh Khánh Hòa như sau:

 1. Thời gian khảo sát:

   – Ngày bắt đầu (dự kiến): giữa tháng 06/2021.

   – Ngày kết thúc (dự kiến): giữa tháng 08/2021.

 1. Vị trí hoạt động:
STT Hệ tọa độ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 12o07’21” N 109o44’08” E
2 12o05’50” N 109o42’55” E
3 12o01’16” N 109o47’55” E
4 12o21’52” N 110o04’32” E
5 12o22’36” N 110o03’39” E
6 12o23’26” N 110o04’16” E
7 12o24’18” N 110o03’04” E
8 12o25’32” N 110o04’04” E
9 12o26’50” N 110o02’29” E
10 12o27’46” N 110o03’15” E
11 12o30’45” N 109o59’31” E
12 12o09’14” N 109o42’02” E

(Hệ tọa độ WGS – 84 do Tổng công ty Dầu (PV OIL) – Công ty cổ phần Thương mại Dầu Khí cung cấp)

 1. Đặc điểm nhận dạng tàu khảo sát và các thông tin khác:
 • Tên tàu: SW VESPUCCI
 • Hô hiệu: 5BXF2
 • IMO: 9452971
 • Treo cờ: Cyprus
 • DW/GRT: 3,700/6926
 • LOA/BEAM: 88.80/ 21 m
 • Màu sắc: Tàu có thân màu xanh, boong màu trắng, kéo theo 08 cáp địa chấn ở độ sâu 0-15m ở phía đuôi tàu dài 10km.
 • Các tàu bảo vệ: có 6-8 tàu bảo vệ của Hải quân Việt Nam và tàu của đơn vị Tập đoàn Dầu khí cùng tham gia bảo vệ và hỗ trợ tàu SW VESPUCCI khảo sát tại khu vực nêu trên.

Hướng dẫn hành hải:

Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam  cần lưu ý giữ khoảng cách tăng cường cảnh giới và đi tránh xa tàu SW VESPUCCI tối thiểu 10 hải lý, không chặn đầu tàu khảo sát. Thu dọn các bẫy, chà, lưới, và các thiết bị đánh bắt hải sản trong khu vực khảo sát. Tuân thủ theo hướng dẫn của tàu khảo sát và tàu bảo vệ.

 • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Tổng công ty Dầu (PV OIL) – Công ty cổ phần Thương mại Dầu Khí ([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Hòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh

(1)  Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu neo chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty cổ phần phát triển Logistics Quang Minh

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề, đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “12”+1500m

Về khu vực thi công dự án thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Trần Đề, đoạn từ cảng biên phòng Trần Đề đến vàm Nhơn Mỹ